ဒီျ ပႆနာ ေသးေသးေလး မဟုတ္ပါဘူး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိ သိေစခ်င္တယ္”ဟုဆို
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမ ေငြထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္းငံ့မႈ
ေဖေဖာ္ဝါရီ(၃)

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမအသင္းက အသင္းသားမ်ားအား ေငြထုတ္ေပးျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ပန္ၾကားခ်က္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ထုတ္ျပန္ခဲတဲ့အတြက္ေငြစုထားသူမ်ားအားလုံးက မေက်နပ္မႈျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔

မနက္ပိုင္းက ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမအသင္း႐ုံးေရွ႕မွာ စု႐ုံးေရာက္ရွိလာၿပီး မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

“က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနတာပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒနဲ႔ သူတို႔ကို ေပးထားတာပဲ သမဝါယမ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ေတြနဲ႔ ေပးထားတာပဲ ဒီလို လက္လြတ္စပယ္ႀကီးေတာ့ ဆုံးရႈံးရမယ္

အပ္ထားတဲ့ ေငြပမာဏ အျပည့္အဝမရဘူး ဒါမ်ိဳးေတြကေတာ့ က်မ ဒီေခတ္မွာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္တာပဲ က်မ အားလုံးကိုေတာ့ လိုက္ၿပီးေတာ့ နားေထာင္ၾကည့္တယ္ အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵကိုေတာ့

သူ သေဘာတူခ်င္မွ တူမွာေပါ့ ဒါ အားလုံးဆုံးရႈံးၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ သူ႔ အတိုင္းတာနဲ႔ သူေတာ့ အမ်ားႀကီးဆုံးရႈံးၾကတာပဲ အားလုံးကို လူႀကီးေတြ အထက္ေပါ့ေနာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအထိ

သိေစခ်င္ပါတယ္ ဒီျပႆနာက ေသးေသးေလးမဟုတ္ပါဘူး အားလုံးက ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးထိခိုက္ၾကတာပါ အဲ့ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼအထိသိေစခ်င္ပါတယ္ သိေအာင္

က်မဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေတာ့ က်မလည္း မသိဘူး” လို႔ စုေဆာင္းအပ္ထားေငြ သိန္း (၅၀၀) ရွိေနတဲ့ အသင္းသူ ေဒၚ႐ူပ မွ အခုလိုေျပာပါတယ္။

ဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ “မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမအသင္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ

စုေဆာင္းသူမ်ားမွ စုေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ ေခ်းေငြေခ်းယူထားသူမ်ားမွ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ရပ္တန႔္ခဲ့ရပါသည္။

ဘ႑ာထိန္းျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒နဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေခတၱခဏ ဆိုင္းငံ့ထားပါသည္။ အသင္းသားတို႔၏ အပ္ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးမႈ

မရွိေစရန္အတြက္ သမဝါယမဦးစီးဌာနႏွင့္ ညႇိဳႏႈိင္းၿပီး အသင္းပိုင္ျဖစ္ေသာ အသင္း႐ုံးအေဆာက္အဦး၊ အျခား ေျမကြက္(၄)ကြက္ႏွင့္ လိုက္ထရပ္ယာဥ္ တစ္စီးတို႔ကို

အျမန္ဆုံးေရာင္းခ်၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း ဝန္ခံဂတိလက္မွတ္ထိုးထားသူမ်ာကိုလည္း

အသင္းပိုင္ေငြမ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရရွိရန္ လိုက္လံေတာင္းယူ၍ အသင္းသားမ်ားအားျပန္လည္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေခတၱခဏ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းေပးပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။” ဟု ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း

သမဝါယမအသင္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ ကေန ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔က ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမအသင္း ႐ုံးေရွ႕တြင္ စာ႐ြက္မ်ား ကပ္ထားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပန္ၾကားခ်က္ကို အသင္းသားမ်ား ေက်နပ္မႈမရွိပဲ အသင္း႐ုံးေရွ႕မွာ စု႐ုံးေျပာဆိုေနခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅

နာရီမွာ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ အတူ ၁၆ ဦးပါ ယာယီေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထပ္မံ လာကပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္ (၄) ခ်က္တြင္

၁။ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမ အသင္းက အတိုးေပးျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး စုေဆာင္းေငြမ်ားကို

အသင္းသားမ်ားအားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားရွင္းလင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

၂။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမ အသင္းမွ ေခ်း ေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္

၅- ၂ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမ အသင္း႐ုံး ဖြင့္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယဦးစီး ဦးေဆာင္၍ စားရင္းမ်ားရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အသင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်ရန္

ယာရည္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

၄။ ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမ အသင္းမွ ျပန္လည္ရရွိသည့္ေခ်းေငြးမ်ားကို စားရင္းျပဳစု၍ အသင္းသားမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ လစဥ္ပုံမွန္ ႐ုံးတြင္စာကပ္၍ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရာဇာစိုး ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမ အသင္းယာယီေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အေနနဲ႔ ဥကၠဌဦးမ်ိဳးဝင္းေအာင္ပါ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးနဲ႔ယာယီေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။မႏၲေလးရင္ခတ္သံ