ေျပာင္ေခါင္းေဒသ ရဲ႕ ေတာေတာင္ထဲ ေရာက္ခ်ိန္ မွာ ငွက္မုဆိုးတစ္ေယာက္က လာေရာင္းတာ.. တစ္ေကာင္ကို ၃၀၀၀ – က်ပ္နဲ႔ ခါငွက္ ၂ ေကာင္။ ၂ ေကာင္ဆိုေတာ႔ ၆၀၀၀ – က်ပ္ေပါ႔။ ဝယ္မိတာ ကေတာ႔ အေသေကာင္ေတြပါ …။

အဲဒီ ငွက္မုဆိုးကို ခါ – ကို ဘယ္လို ေထာင္သလဲ အင္တာဗ်ဴးမိတယ္။ သူတို႔ေျပာတာက ခါငွက္အထီး ေတြကိုပဲ ေထာင္လို႔ရပါတယ္တဲ႔ …။

MP-3 box ကို ဆိုင္ကယ္ ဘက္ထရီေလးနဲ႔ ခ်ိတ္ ၊ ခါငွက္ အမရဲ႕ အသံလုပ္ျပီး ျမဴဆြယ္တဲ႔ သေဘာ။ ညေန မိုးခ်ဳပ္အခ်ိန္ ခါငွက္အထီးေတြက အမသံၾကား ေတာ႔ ငွက္မုဆိုးေတြရဲ႕ ညႊတ္ကြင္းထဲ မိၾကတာပဲ …။

ခါငွက္အသားက အရမ္းက်စ္တယ္။ ရင္႔တယ္။ မြေနေအာင္ ေထာင္းျပီး ေၾကာ္စားရတာမ်ိဳးပါ။ ေထာင္ဖမ္းတဲ့အခါမွာလဲ ခါငွက္ အမေတြကိုေတာ႔ မ်ိဳးမေပ်ာက္ေအာင္ ျပန္လႊတ္ေပးပါတယ္တဲ႔ …။

ေနာက္ဆက္တြဲ ကြ်န္ေတာ္ ေမာင္ဂ်ိမ္းစ္ ေလ႔လာ သိရွိမိတာက ခါငွက္တို႔သဘာဝဟာ ခ်င္းေတာင္ တန္းက ေအာက္ခ်င္းငွက္ေတြလိုပဲ။ တစ္လင္ – တစ္မယား စနစ္။ ဝါတြင္းကာလမွာ မိတ္မလိုက္ဘူး …။

သူ႔နယ္ေျမ ကိုယ္႔နယ္ေျမ စည္းထားတယ္။ အဲဒီ ခါငွက္ေတြက ဥမကြဲအသိုက္မျပတ္ ေနထိုင္ၾကျပီးလ်ွင္ သားသမီးအမ်ားအျပား အေတာင္စုံ ခြဲခြာသြားေသာ္လည္း အုိၾကီးအိုမ အထိ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကတာတဲ႔ …။

ယခု အဲဒီ သမိုင္းေလး သိျပီးသကာလ ခါငွက္ ေလးေတြရဲ႕ အတုယူစရာေတြကို ေနာင္တ ႏွင္႔ တကြ ဒီတသက္ ခါငွက္သား မစားေတာ႔ပါဘူး …။ ။

James (နယ္လွည့္ ခရီးသြားေလ႔လာ အဖိုးႀကီး)

ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker