သူ ငယ်တန်းမှ ၉ တန်းအထိ ( ၄ တန်း/၈တန်း မပါ) ၄ . ၃ . ၂၀၂၀ နှင့် ၁၀ . ၃ . ၂၀၂၀ ကြား ကာလအတွင်း စာမေးပွဲစစ်ပါမည်။

၄ တန်း/ ၈ တန်း ၂၄ . ၂ . .၂၀၂၀ နှင့် ၃ . ၃ . ၂၀၂၀ ကြား ကာလအတွင်း စာမေးပွဲစစ်ပါမည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ၁၁ . ၃ . ၂၀၂၀ မှ ၂၀ . ၃ . ၂၀၂၀ အထိ စာမေးပွဲစစ်ပါမည်။

Than Soe Naing

Credit to D Nae Khit Media

စာေမးပြဲကာလျပင္ဆင္ခ်က္အားအေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္

သူငယ္တန္းမွ ၉ တန္းအထိ ( ၄ တန္း/၈တန္း မပါ) ၄ . ၃ . ၂၀၂၀ ႏွင့္ ၁၀ . ၃ . ၂၀၂၀ ၾကား ကာလအတြင္း စာ​ေမးပြဲစစ္ပါမည္။

၄ တန္း/ ၈ တန္း ၂၄ . ၂ . .၂၀၂၀ ႏွင့္ ၃ . ၃ . ၂၀၂၀ ၾကား ကာလအတြင္း စာ​ေမးပြဲစစ္ပါမည္။

တ ကၠသိုလ္ဝင္တန္း ၁၁ . ၃ . ၂၀၂၀ မွ ၂၀ . ၃ . ၂၀၂၀ အထိ စာ​ေမးပြဲစစ္ပါမည္။

Than Soe Naing

Credit to D Nae Khit Media