ကပ္ေ ဆးျခင္းေဘးမွလြတ္ကင္းၾကေစရန္ “အ႒ာန ေမ တံ” ဂါထာေတာ္ ႐ြတ္ပါဤဂါထာေတာ္သည္ကား

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွွင္ကိုအရွင္ေဒဝဒတ္ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍လုပ္ႀကံၿပီးကာစ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတာ္တို႔က

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္အတြက္စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္တုတ္ေတာင္ေဝွးစသည္တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုအကာအကြယ္ေပးရန္စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကရာဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ကကာကြယ္ေပးရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္း လင္းမိန႔္ၾကားေတာ္မူရာတြင္တစ္ႀကိမ္။

ေနာက္ေန႕ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ိဆြမ္းခံႂကြမည့္အခ်ိန္နာဠာဂီရိဆင္ဆိုးႀကီးကိုအရက္တိုက္ၿပီးဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုလုပ္ႀကံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေတာ္မူသျဖင့္ညီေတာ္အရွင္အာနႏၵာကဗုဒၶဘုရားရွင္၏ေရွ႕မွ ႂကြသြားၿပီးဘုရားရွင္ကိုအကာအကြယ္ျပဳမည္ကိုမလိုအပ္ေၾကာင္းအရွင္အာနႏၵာအားမိန႔္ၾကားေတာ္မူရာတြင္တစ္ႀကိမ္။

ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္

“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔ိ၏ သဘာဝ မည္သူကမွ် မည္သို႔မွ် ဘုရားရွင္တို႔၏ အသက္ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ မရေၾကာင္း ဘုရားရွင္တို႔သည္ အခ်ိန္တန္မွသာ မိမိတို႔အလိုလိုသာပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း”
မိန႔္ၾကားေတာ္မူေသာဂါထာေတာ္ျဖစ္၏။

“အ႒ာန ေမတံံ ဘိကၡေဝ အနဝကာေသာ၊

ယံ ပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံဇီဝိတာေဝါေရာေပယ်၊

အႏုပကၠေမနဘိကၡေဝတထာဂတာပရိနိဗၺာယႏၲိ။”

(ဧေတန သစၥဝေဇၨနေသာတၳိေမေဟာတုသဗၺဒါ။)

ဤဂါထာေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္သည္ သက္ေတာ္ရွည္စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ စံကင္း႐ြာႀကီးပလိပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေန ရာအက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွ႐ြာသူ႐ြာသားတို႔၏အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့၏။

(ယၡဳ မ ဟ န ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးဘဒၵႏၲကုမာရ အ႐ြယ္ေကာင္းစဥ္ ္ကလည္း စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ထိုအေၾကာင္းမိန႔္ၾကား၍ အ႒ာနေမတံ ဂါ ထာေတာ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏အသက္ကိုကယ္ခါ သာသနာျပဳရာ ျပဳေၾကာင္း မိန႔္ၾကားေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။)

UBA ေခတ္က ရွမ္းျပည္တစ္ေနရာတြင္ ေတာင္ေစာင္းႏွင့္တိုက္မိၿပီးေလယာဥ္ပ်က္က်ရာအပြန္းအပဲ့ရာပင္မရွိ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့သူ၏အက်ၤ ီအိတ္အတြင္း ၌လည္းအ႒ာနေမတံဂါထာေတာ္ ေရး ထားသည့္ စာ႐ြက္ကိုေတြ႕ရသည္ဟုဆို၏ ထိုသူတစ္ဦးတည္းသာထူျုခားစြာ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့၏။

“အ႒ာန ေမတံ” ဂါထာေတာ္ကိိုအခ်ိဳ႕ကလည္း “သဗၺသိဒၶိ “ဂါထာေတာ္ဟုအမည္ေခၚေဝၚၾက၏။

မည္သို႔ဆိိုေစ“အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာေတာ္ ကိုေန႕စဥ္႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ပုဒ္ ပါဒ္အကၡရာမွန္ကန္စြာေရးသား၍

အိမ္၏ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အိမ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္အိမ္ဝင္ေပါက္ အ ေပၚ စသည္တု႔ိ၌ရိုေသစြာကပ္ထားျခင္း။

မိမိ၏အိတ္ဦးထုပ္စသည္တို႔၌ရိုေသစြာ(ရိုေသစြာ)ေဆာင္ထားျခင္းစသျဖင့္ မိမိတို႔ဉာဏ္ရွိသလိုအကာအကြယ္ယူ ထားနိုင္ပါေၾကာင္း။ထိုသို႔ဂါထာေတာ္၏ အကာအကြယ္ကိုရိုေသယုံၾကည္စြာယူ ထားျခင္းျဖင့္(ဝဋ္ေႂကြးမွ မရွိလွ်င္)လုံးဝ အႏၲရာယ္ကင္းပါေၾကာင္းသူေတာ္ ေကာင္း တို႔ခင္ဗ်ား။

(ကြၽန္ပ္ကိုယ္တိုင္-“အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာ ေတာ္၏တန္ခးို႔ေတာ္ေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပုံကို သူရဇၨမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္မွန္ဝတၳဳတိုမ်ားအျဖစ္ေရးသားခဲ့ပါ၏။)

ေန႕စဥ္မျပတ္႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္း၊ ဉာဏိႏၵ-ေရနံံေခ်ာင္း။