ရိုးေျကေနရင္ေတာင္ျပန္ဆက္တဲ့ဝံအူျမစ္

အ ရိုး က်ိဳး ေၾက ေနရင္ ေတာင္ ဒီ အ ျမစ္ ကို ထု ေထာင္ ျပီး ၾကပ္ ထုပ္စီး ေပး ထား ႐ုံ ျဖင့္ အ ရိုး ျပန္ ဆက္ တဲ့ ေဆး ဖက္ ဝင္ ဝံ အူ ျမစ္ အ စြမ္း ျကီး ပုံ

ဒါ က ေတာ့ အ ရိုး က်ိဳး ရင္ ဒီအ ျမစ္ကို ထု ေထာင္ ျပီး ၾကပ္ထုပ္စီး ေပး ထား ႐ုံျဖင့္ အရိုးျပန္ ဆက္ တယ္လို႔ ေျပာ ေန ၾက တဲ့ ေဆး ဖက္ ဝင္ (ဝံ အူ ျမစ္)ျဖစ္ ပါ တယ္

ေဆး ဖက္ ဝင္ ဝံ အူ ျမစ္နဲ႔ပတ္ သက္ ျပီး ဘယ္ ေလာက္ေကာင္း ေၾကာင္း ဘယ္ ၍ ေကာင္းေၾကာင္း ကို ကၽြန္ ေတာ္ မ ေျပာလို ပါ ဘူး

ကၽြန္ ေတာ္ ယ ခု ေဖာ္ ျပ ေပးထား သည့္ စာ မ်ား က ေတာ့ ဝံအူ ျမစ္ကို လက္ ေတြ႕ အ သုံး ျပဳ ခဲ့ ဖူး ျပီး လက္ ေတြ႕ေပ်ာက္ ကင္း ပါ တယ္ လို့ ေျပာလာ တဲ့ လူ အ ခ်ိဳ႕ရဲ့ Co m m e n t s မ်ား ကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပ ေပး ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။

ေအာက္မွာ အ စ/အ ဆုံး ဖတ္ရႈ ပါ(၁)ကၽြန္ ေတာ္ က ေတာ့ လက္က်ိဳး တာ ဘယ္ ေဆးခန္း မွ လည္း မ သြား ပါ ဘူး ဝံအူ အ နီ ျမစ္နဲ႔ ပဲ က်ပ္စီး တါအခု ေတာ့ ေကာင္း ပါ ပဲ စည္းတဲ့အ ခ်ိန္ နည္း နည္း ေပါ့ လိုက္လို႔ ဆက္တဲ့ အ ခ်ိန္ အ နိမ့္အ ျမင့္ ေလး ေတာ့ ျဖစ္တာေပါ့

(၃)လက္ေတြ႕ေပ်ာက္တာပါကေနာ္ကရြာကပါေကာက္ရိုးလွည္းေပၚက၂ပတ္၃ပတ္ဂၽြန္းျပန္ၾကၿပီေတာ့လွည္းဘိန္းေအာက္လက္ခင္းက်ၿပီးနင္းသြားတာက်ိဳးတယ္-တုတ္တယ္-ကြဲတယ္သုံးမ်ိဳးလုံးဟာဝန္အူျမစ္ျပဳတ္ေရနဲ႔အျမစ္ပတ္တီးနဲ႔ပဲလုံးဝအေကာင္ျဖစ္သြားတာပါ

အက်န္းဘလမ္းလုံးဝခန္ပါတယ္တကယ္ေဆးစြမ္းေကာင္းဆိုတာက်ေနာ္လကါေတြ႕ပါဗ်အာမခန္ရဲတယ္ျဖစ္ခ်ိန္ကေတာ့၁၄ႏွစ္ကပါအခုဆို၃၄ထဲရွိပါၿပီဒီေဆးကိုေဆးဆရာႀကီးမ်ားသိေစခ်င္ပါတယ္
အရိုးေျကေနရင္ေတာင္ျပန္ဆက္တဲ့ေဆးျမစ္

(၄)အရိုးက်ိဳး တာအတြက္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ျဖစ္သလို မန္းအားႀကီးတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ဓါတ္ဗူးထဲမွာေရေႏြးစိမ္ၿပီး လၻက္ေျခာက္ နဲ႔ ေဖါက္ေသာက္သလိုမ် ု ိး အျမဲတမ္းစိမ္ၿပီးေသာက္ေပးနိုင္ရင္အလြန္ေကာင္းတဲ့ေဆးစြမ္းေကာင္းတစ္လက္ျဖစ္ပါတယ္ဗ် ား

(၂)ဝံအူျမစ္ကအရိုးက်ိဳးအရိုးအက္ျပန္ဆက္တာမွန္တယ္ဒါေပမဲ့ေဝဒနာကိုၾကည့္ၿပီးခ်င့္ခ်ိန္လိမ္းရစည္းရပါတယ္ပိုမိုေျပာက္လိုေဆာနဲ႔လိုသည္ထက္ပိုမိုအသုံးျပဳမိပါကအေၾကာေသတတ္တယ္သတိထားၿပီးဆင္ဆင္က်င္က်င္အသုံး ျပဳရပါမယ္

(၅)သြားကိုက္သြားနာလဲေပ်ာက္ပါတယ္။အျမစ္ကိုဝါးၿပီးကိုက္တဲ့သြားမွာဖိကပ္ထားတာ။က်မအေဖသြားကိုက္ရင္သုံးေနက်ပါ။

(၆)ဝံအူအားကိုး အရိုးက်ိဳး လို႔အစဥ္အဆက္ ေျပာစကားရွိတယ္။လက္ေတြ႕လဲသုံးလို႔ အက်ိဳးရွိတာ အမွန္ပါ။

(၇)ေလးဘက္နာထ ုံက ်င္ျခင္းေတြလည္းအရမ္းေကါင္းပါတယ္ဝံအူျမစ္ကအျဖဴးလည္း အနီလည္းေကါင္းႏွစ္မ ်ိဳးသုံးလို႔ရပါတယ္

(၈)ဝံအူကႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဝံအူအျဖဴႏွင့္ဝံအူေသြးထြက္ပါဝံအူေသြးထြက္ကအပင္ကိုဓားနဲ႔ခုတ္ရင္ေသြးေရာင္လိုရဲေနပါတယ္..လက္ေတြ႕ဗ်ိဳ႕..အရမ္းေကာင္း..

(၉)ေတာင္ေပၚေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာအေလ့က်ေပါက္တာမ်ားပါတယ္အရြက္၃ရြက္ပါၿပီးႏြယ္ပင္အမ်ိဳးစားပါ ႏြယ္နဲ႔အျမစ္ကိုခုတ္လၽွင္ေသြးကဲ့သို႔အနီေရာင္အေစးေတြထြက္ပါတယ္

(၁၀)လက္ေတြ႕လုပ္ဖူးပါတယ္အေခါက္ကိုထုလိုက္ရင္ အျဖဴေရာင္အေစးထြက္ပါတယ္အရိုးျပန္ဆက္တယ္

(၁၁)တကယ္လက္ေတြ႕ပါျမန္မာေဆးကမမွားပါဘူးအထက္ပိုင္မွာရွိပါတယ္လြန္ခဲတဲကၽြန္ေတာ္တိုတူေလလက္ႀကိဳးတာဝံအူျမစ္ကိုထုၿပီပတ္တီနဲစီးေပးလိုက္ေတာ့ေျပာက္သြားၿပီတပတ္ေလာက္ေတာ့လုပ္ေပးရတယ္ခုဆိုတူေလ၄တန္ေရာက္ၿပီမယုံမရွိပါနဲ

(၁၂)ဝင္အူႏြယ္ျဖစ္ပါတယ္ဝင္အူႏြယ္ကႏွစ္မ်ိဴးရွိပါတယ္ဝင္အူရိုးရိုးနဲ႔ေသြးထြက္ဝင္အူပါေသြးထြက္ဝင္အူကအနီေရာင္အနီေရာင္ကပိုထက္ပါတယ္

(၁၃)အေခါက္ကိုခြာ နည္းနည္းေပ်ာ့ေအာင္ထု ၿပီးအရိုးက်ိဳးလူနာမ်ားေက်ာက္ပတ္တီးစည္းသလိုစည္းေပ၁၅ရက္အတြင္းအရိုးဆက္တယ္

(၁၄)ဟုတ္တယ္ဗ်ေနာ္ေနာ္တို႔ဆီမွာေပါ့ပေတာကိုထလို႔သုံးတက္ရင္ဆီခ်ိဳအတြက္လဲေကာင္းပါတယ္ဗ်ဝံအူျမသ္ကိုပါးပါးစင္းၿပီးအေျခာက္လွန္းက်ိဳေသာက္ရင္သိသိသာသာသက္သာလာပါတယ္ဗ်ာ

(၁၅)ဝင္အူက အနီအဝါႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္၊အနီကေဆးစြမ္းပိုထက္ပါတယ္၊အရိုးက်ိဳးတာ အက္တာေတြေက်ာက္ပတၱီးမလိုပါ၊ဝင္အူနဲ႔ၾကပ္စည္းတာနဲ႔ေပ်ာက္ပါတယ္၊မိမိမွာငယ္စဥ္ကေဆာ့လြန္း၍လက္အရိုးမ်ားမၾကာခဏအက္ခဲ့ဖူးသလို၊လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္ကလဲဆိုင္ကယ္ေမွာက္လို႔ညာဘက္ညႇပ္ရိုးသြင္သြင္က်ိဳးခဲ့ရပါတယ္၊

ဝင္အူျမစ္နဲ႔သာၾကပ္စည္းတာပါပဲ၊ဝင္အူကိုေသြးေသာက္လို႔လဲရပါတယ္၊ဆရာဝန္ေတြကိုယ္တိုင္လက္ခံအသုံးျပဳၾကတာေတြ႕ရပါတယ္၊ေသာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့အဂၤလိပ္ေဆးတမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔၂၄နာရီအနည္းဆုံးျခားေစၿပီးမွ ေသာက္ဖို႔တိုက္တြန္းၾကပါတယ္၊အရိုးအဆစ္ဟာဝင္အူကအေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာရမွာပါပဲ

(၁၆)ေဆးစြမ္းထက္တဲ့ ဝံအူျမစ္….ခါးနာရင္ေသြးလိမ္းပါ….တင္တင္းေလးနဲ႔..ေနလို႔ေကာင္း၏ အျမန္ေပ်ာက္ကင္း၏။လက္က်ိဳး ေျခက်ိဳး…အရိုးက်ိဳးျခင္းမ်ားကို…ေသြးလိမ္းၿပီးၾကပ္စီးေပးပါက လၽွင္ျမန္စြာ..အရိုးျပန္ဆက္ပါသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသြးလိမ္းယုံျဖင့္လၽွင္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ေသြးထြက္လြန္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား..ေသြးလိမ္းယုံျဖင့္ ခ်က္ျခင္းေသြးတိပ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေသြးတိပ္ျမစ္ဟုေခၚၾကပါသည္။အိမ္တိုင္းတြင္ ေဆာင္ထားသင့္ေသာေဆးျမစ္ျဖစ္ပါသည္