တ ရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၄၂၆ ဦး အထိျမင့္တက္လာၿပီး လူေပါင္း ၂၀၄၃၈ ဦး ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

တ နလၤာေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ လူ ၆၄ ဦး ထပ္မံေသဆုံးၿပီး ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ၃၂၃၅ ဦးေရ ထပ္မံျမင့္တက္လာရာ အဓိကအားျဖင့္ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕တည္ရွိရာ ဟူေဘးျပည္နယ္တြင္ အဓိက ျဖစ္ပြား ေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံသည္ဟု သံသယလူနာမ်ား ေတြ႕ရွိမႈ မ်ားရွိလာေနၿပီး ယမန္ေန႔က လႈိင္သာယာတြင္ ေနထုိင္ေသာ တရုတ္ႏုိ္င္ငံသားတစ္ဦးကုိ ေ၀ဘာဂီေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေဆးကုသလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္သစ္