မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ရန္၊ အတိုက္အခံအားလုံးကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ ေဆြ မ်ား ၊ အနီးကပ္လူမ်ား လွည့္စားဒုကၡေပးျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ သံေယာဇဥ္  မထားသင့္သူကို   ထားျခင္း  ၊ မကူညီသင့္သူကို ကူညီျခင္း၊ မိမိအား အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သူ  မ်ား အား ညႇာတာေထာက္ထားျခင္းမ်ား ျပဳမိလိမ့္မည္။ စိတ္ကစား ျခင္း၊ အာ႐ုံမ်ား ျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္   ရရွိမည့္အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံး ရ မည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ေဆးအလႉဒါနျပဳပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးသစ္တို႔ကို   အေလာတႀကီး လက္ခံ ျခင္း မျပဳရ။ စနစ္တက် သုံးသပ္ၿပီး လက္ခံပါ။ အေျပာင္း အလဲမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ဝန္မေလးသင့္။ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥမ်ား စကားေျပာဆိုသင့္သည္။  ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ကိစၥ၊ အိုးအိမ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကိစၥတို႔ကို   ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ အခါသင့္သည္။   မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ၊ အႀကီးအကဲတို႔သည္  မိမိအက်ိဳးလိုလားမႈႏွင့္ အႀကံေပး  အေထာက္အကူျပဳၾကမည္။

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သရက္သီး  သုပ္ဒါနျပဳပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

အတြင္းလူ၊ မိတ္ရင္းမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ဆန႔္က်င္ဘက္ ျပဳသူ မ်ားႏွင့္လည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ရမည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡရွိမည္။ အ ခ်စ္ေရး၊ ေမတ†ာေရး ကံမေကာင္းေသး။   ခရီး  သြားရန္ စီစဥ္လွ်င္ကား   ထူး ျခားစြာ အက်ိဳးရွိမည္။ အရပ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ ဆက္မိမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္သုပ္ ဒါနျပဳပါ

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အညံ့အဆိုးရွိမည္ဟု ႀကိဳတြက္ဆျပင္ဆင္ထားရာမွ လက္ေတြ႕တြင္ ကား အရာရာ အဆင္ေျပလိမ့္မည္။ အေပ်ာ္ လြန္ျခင္းေၾကာင့္ အမွာ းႀကဳံ တတ္သည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကိစၥ အရႈပ္အေထြးမ်ား ရင္ဆိုင္ရ လိမ့္ မည္။ ျပႆနာ  ေဟာင္းမ်ား   ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ အလုပ္ အႀကံအစည္  မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေျခသုတ္ခုံလႉပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကိစၥေဟာင္းတစ္ခုကို   လက္စသိမ္း၍   အႀကံ သစ္ တစ္ခု စတင္ႏိုင္သည္။  ျပႆနာေဟာင္း မ်ား ျပန္လည္ ေျဖရွင္း ရ လိ္မ့္ မည္။ ယာဥ္၊ ေ႐ႊ၊ လူ ဤသုံးမ်ိဳး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ထိပ္တိုက္ ေျဖ ရွင္း ရမည္။ နာေရး ကိစၥမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရလိမ့္မည္။ လုပ္ ေဆာင္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ  အလုပ္ကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ ပို ေပး၍ လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေ႐ႊရင္ေအး ဒါနျပဳပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

ကို္ယ္ပိုင္စိတ္ကူး၊ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္ႏွင့္ လုပ္လိုစိတ္မ်ား ဖုံးလႊမ္း ေန မည္။ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္လိုစိတ္ မ်ား ေနမည္။   အက်ိဳးမရွိ ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္   ရႈပ္ ရႈပ္ ေထြးေထြးလုပ္ကိုင္ေနရမည္။ အခြင့္အေရးသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ ၍ လုပ္ငန္းသစ္ကို  စတင္လုပ္ကိုင္စဥ္ အလုပ္ေဟာင္းမ်ားျပန္လုပ္ရန္ ေပၚ မည္

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖ႐ုံယို ဒါနျပဳပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

ဆုံစည္းရန္ အေနအထား မရွိေတာ့ဟူ၍   ယူဆထားေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ရမည္။ အရပ္ေဝးမွ  သူမ်ား ကိုယ့္ထံ  ေရာက္လာမည္။ ကိုယ္တိုင္ လည္း အရပ္ေဝးသို႔  သြားရမည္။ မိတ္ေဟာင္း မ်ား ျပန္လည္ဆုံစည္း ေသာ  ပြဲသို႔ သြားစဥ္ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။   လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား တစ္စ တစ္စ ရပ္ တန႔္ သြားမည္။ အလုပ္အႀကံသစ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အေရး သစ္  မ်ား ေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သစ္သီး  ဆြမ္း ဒါနျပဳပါ။

ၿဗိစာၦရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ဘဝလမ္းေၾကာင္း သစ္ တစ္ခုသို႔  ဦးတည္ေနသည္။ ေနရာသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံရမည္။ အခက္အခဲ မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ခ်က္ခ်င္း  ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ထူးျခားေသာအက်ိဳးဆက္ ရရွိမည္။ ေန အိမ္ေနရာ ၊ အလုပ္ေနရာတို႔တြင္ အသစ္ျပင္ျခင္း ႀကဳံမည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ တံျမက္စည္းအေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူ မွန္သမွ်အေပၚ အႏိုင္ရရွိမည္။ ယခင္  ကာလ က  ေျဖ ရွင္း ၍ မရခဲ့ေသာ အခက္အခဲေဟာင္းမ်ား ၊ ျပႆနာ  ေဟာင္းမ်ားကို ၿပီးျပတ္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။   ကိုယ္တိုင္  တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္း ေကာင္း ခရီးကံေကာင္းမည္။ အရပ္ေဝး ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ႐ြက္ေသာ  လုပ္ငန္းမ်ား   အထင္အရွား ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပဲေပါင္မုန႔္  ဒါနျပဳပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူ ရရွိ၍ အလိုဆႏၵျပည့္စုံ မည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ   လုပ္ ငန္း ထက္ ပိုသာေသာ အလုပ္အား ရရွိမည္။  အခါတိုင္း ထက္ပို၍   ဝင္ေငြ တိုး မည္။   ခ်က္ခ်င္း  ဆုံးျဖတ္၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္   အရာရာ အဆင္ေျပ  မည္။  အခ်စ္ေရး၊ ေမတ†ာေရး ႏွင့္   အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ အထည္ေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပါ။

ကုံရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမည္။   တစ္ခုထက္မကေသာ  လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ပညာသင္တန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  ကိစၥ မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အျခားသူတို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္  ႏိုင္ လိမ့္မည္။   ေပၚေပါက္လာေသာ အႀကံအစည္သစ္တို႔ကို  လက္ေတြ႕ ေဆာင္ ႐ြက္  ေအာင္ျမင္မည္။ မွန္းထားသည္ထက္   ပို၍ အသုံးစရိတ္ႀကီးျမင့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးေဟာင္းစြန႔္ပစ္ပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

လူေပါင္းမွား ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားမည္။   သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ လူယုံဒုကၡေပးမည္။ တစ္ပါးသူ  အတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ စိတ္ ပန္း လူပန္းျဖစ္မည္။ ထင္ေပၚလိုသူမ်ား ကိုယ္က်ိဳးရွာ  ေသာ  သူမ်ား၏  အ သုံးခ်မႈကို ခံရတတ္သည္။ အမွား  အမွန္ ခြဲျခားသိလ်က္  အျခားသူတို႔ကို ဆန႔္က်င္ဘက္ အ႐ြဲ႕တိုက္လိုစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပန္းအျဖဴ  ငါးပြင့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

Unicode

မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)

ရန်၊ အတိုက်အခံအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း အောင်မြင်မည်။ မိတ် ဆွေ များ ၊ အနီးကပ်လူများ လှည့်စားဒုက္ခပေးခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ သံယောဇဉ်  မထားသင့်သူကို   ထားခြင်း  ၊ မကူညီသင့်သူကို ကူညီခြင်း၊ မိမိအား အကျိုးယုတ်အောင် ဆောင်ရွက် သူ  များ အား ညှာတာထောက်ထားခြင်းများ ပြုမိလိမ့်မည်။ စိတ်ကစား ခြင်း၊ အာရုံများ ခြင်းကြောင့် အမှန်တကယ်   ရရှိမည့်အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံး ရ မည်။

ယတြာ ။ ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် ဆေးအလှူဒါနပြုပါ။

ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)

ပေါ်ပေါက်လာသော အခွင့်အရေးသစ်တို့ကို   အလောတကြီး လက်ခံ ခြင်း မပြုရ။ စနစ်တကျ သုံးသပ်ပြီး လက်ခံပါ။ အပြောင်း အလဲများ ဆောင် ရွက်ရန် ဝန်မလေးသင့်။ နေရာထိုင်ခင်း ကိစ္စများ စကားပြောဆိုသင့်သည်။  နေရာအပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စ၊ အိုးအိမ် တည်ဆောက်ခြင်းကိစ္စတို့ကို   ဆောင် ရွက်ရန် အခါသင့်သည်။   မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်း ၊ အကြီးအကဲတို့သည်  မိမိအကျိုးလိုလားမှုနှင့် အကြံပေး  အထောက်အကူပြုကြမည်။

ယတြာ ။  ။ သောကြာနေ့တွင် သရက်သီး  သုပ်ဒါနပြုပါ။

မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)

အတွင်းလူ၊ မိတ်ရင်းများနှင့် စကားများရမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုသူ များနှင့်လည်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ရမည်။ အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခရှိမည်။ အ ချစ်ရေး၊ မေတ†ာရေး ကံမကောင်းသေး။   ခရီး  သွားရန် စီစဉ်လျှင်ကား   ထူး ခြားစွာ အကျိုးရှိမည်။ အရပ်ဝေး နိုင်ငံခြားရောက်သူများနှင့် ပြန်လည် ချိတ် ဆက်မိမည်။ လက်လွန်ထားသော ငွေကြေးများ ပြန်လည် ရရှိမည်။

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လက်ဖက်သုပ် ဒါနပြုပါ

ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)

အညံ့အဆိုးရှိမည်ဟု ကြိုတွက်ဆပြင်ဆင်ထားရာမှ လက်တွေ့တွင် ကား အရာရာ အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ အပျော် လွန်ခြင်းကြောင့် အမှာ းကြုံ တတ်သည်။ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေး ကိစ္စ အရှုပ်အထွေးများ ရင်ဆိုင်ရ လိမ့် မည်။ ပြဿနာ  ဟောင်းများ   ဖြေရှင်းအဆင်ပြေမည်။ အလုပ် အကြံအစည်  များ အောင်မြင်မည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ခြေသုတ်ခုံလှူပါ။

သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)

ဆောင်ရွက်နေသော ကိစ္စဟောင်းတစ်ခုကို   လက်စသိမ်း၍   အကြံ သစ် တစ်ခု စတင်နိုင်သည်။  ပြဿနာဟောင်း များ ပြန်လည် ဖြေရှင်း ရ လိ်မ့် မည်။ ယာဉ်၊ ရွှေ၊ လူ ဤသုံးမျိုး နှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ ထိပ်တိုက် ဖြေ ရှင်း ရမည်။ နာရေး ကိစ္စများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရလိမ့်မည်။ လုပ် ဆောင် နေသည့် လုပ်ငန်းနှင့် မပတ်သက်သော  အလုပ်ကိစ္စများကို အချိန် ပို ပေး၍ လုပ်ကိုင်ရလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရွှေရင်အေး ဒါနပြုပါ။

ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)

ကို်ယ်ပိုင်စိတ်ကူး၊ ကိုယ်ပိုင် ဟန်နှင့် လုပ်လိုစိတ်များ ဖုံးလွှမ်း နေ မည်။ တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်လိုစိတ် များ နေမည်။   အကျိုးမရှိ သော အလုပ်များတွင်   ရှုပ် ရှုပ် ထွေးထွေးလုပ်ကိုင်နေရမည်။ အခွင့်အရေးသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက် ၍ လုပ်ငန်းသစ်ကို  စတင်လုပ်ကိုင်စဉ် အလုပ်ဟောင်းများပြန်လုပ်ရန် ပေါ် မည်

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖရုံယို ဒါနပြုပါ။

တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)

ဆုံစည်းရန် အနေအထား မရှိတော့ဟူ၍   ယူဆထားသောသူများနှင့် ပြန်တွေ့ရမည်။ အရပ်ဝေးမှ  သူများ ကိုယ့်ထံ  ရောက်လာမည်။ ကိုယ်တိုင် လည်း အရပ်ဝေးသို့  သွားရမည်။ မိတ်ဟောင်း များ ပြန်လည်ဆုံစည်း သော  ပွဲသို့ သွားစဉ် ပစ္စည်းပျောက်တတ်သည်။   လုပ်ငန်းဟောင်းများ တစ်စ တစ်စ ရပ် တန့် သွားမည်။ အလုပ်အကြံသစ်များ လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အရေး သစ်  များ ပေါ်ထွန်းမည်။

ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သစ်သီး  ဆွမ်း ဒါနပြုပါ။

ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)

ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် ဘဝလမ်းကြောင်း သစ် တစ်ခုသို့  ဦးတည်နေသည်။ နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံရမည်။ အခက်အခဲ များ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ချက်ချင်း  ဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တိုးလုပ်သော လုပ်ငန်းတို့မှ ထူးခြားသောအကျိုးဆက် ရရှိမည်။ နေ အိမ်နေရာ ၊ အလုပ်နေရာတို့တွင် အသစ်ပြင်ခြင်း ကြုံမည်။

ယတြာ ။  ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် တံမြက်စည်းအဟောင်းများ စွန့်ပစ်ပါ။

ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)

ယှဉ်ပြိုင်လာသူ မှန်သမျှအပေါ် အနိုင်ရရှိမည်။ ယခင်  ကာလ က  ဖြေ ရှင်း ၍ မရခဲ့သော အခက်အခဲဟောင်းများ ၊ ပြဿနာ  ဟောင်းများကို ပြီးပြတ် အောင် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။   ကိုယ်တိုင်  တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင် လည်း ကောင်း ခရီးကံကောင်းမည်။ အရပ်ဝေး နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင် ရွက်သော  လုပ်ငန်းများ   အထင်အရှား အောင်မြင်မည်။

ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပဲပေါင်မုန့်  ဒါနပြုပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)

မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အထောက်အကူ ရရှိ၍ အလိုဆန္ဒပြည့်စုံ မည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ ငွေကြေးကံကောင်းမည်။ မျှော်မှန်းထားသော   လုပ် ငန်း ထက် ပိုသာသော အလုပ်အား ရရှိမည်။  အခါတိုင်း ထက်ပို၍   ဝင်ငွေ တိုး မည်။   ချက်ချင်း  ဆုံးဖြတ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်   အရာရာ အဆင်ပြေ  မည်။  အချစ်ရေး၊ မေတ†ာရေး နှင့်   အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် အထည်ဟောင်းများ စွန့်ပစ်ပါ။

ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)

အမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားမည်။   တစ်ခုထက်မကသော  လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မည်။ ပညာသင်တန်း နှင့် ပတ်သက်သော  ကိစ္စ များ အောင်မြင်မည်။ အခြားသူတို့ထက် အဆင့်မြင့်အောင် ဆောင်ရွက်  နိုင် လိမ့်မည်။   ပေါ်ပေါက်လာသော အကြံအစည်သစ်တို့ကို  လက်တွေ့ ဆောင် ရွက်  အောင်မြင်မည်။ မှန်းထားသည်ထက်   ပို၍ အသုံးစရိတ်ကြီးမြင့်မည်။

ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးဟောင်းစွန့်ပစ်ပါ။

မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)

လူပေါင်းမှား ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် မှားမည်။   သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာ ဖြစ်တတ်သည်။ လူယုံဒုက္ခပေးမည်။ တစ်ပါးသူ  အတွက် အချိန်ကုန်၊ စိတ် ပန်း လူပန်းဖြစ်မည်။ ထင်ပေါ်လိုသူများ ကိုယ်ကျိုးရှာ  သော  သူများ၏  အ သုံးချမှုကို ခံရတတ်သည်။ အမှား  အမှန် ခွဲခြားသိလျက်  အခြားသူတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက် အရွဲ့တိုက်လိုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်နေမည်။

ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပန်းအဖြူ  ငါးပွင့် ဘုရားကပ်လှူပါ။