ျမန္ မာျပည္ျပန္မလာတဲ့ ဝူဟန္က ေမာင္ေက်ာင္းသားရဲ႕အယူအဆက တစ္မ်ိဳးပါ…

“ျမန္မာျပည္ ျပန္မလာရျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး(၁၀)ခ်က္”

၁။ ျပန္သြားလိုက္ျပန္လာလိုက္ျဖင့္အခ်ိန္ကုန္အလုပ္ရႈပ္ျခင္းမွသက္သာျခင္း။

၂။ ဘုမသိဘားမသိ ေနေကာင္းက်န္းမာရက္နဲ႔ ေဆး႐ုံမွာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ေဆးစစ္ေဆးခံယူရျခင္း ဒုကၡမွကင္းလြတ္ျခင္း။

၃။ တ႐ုတ္ျပည္ကျပန္လာတဲ့သူ ေရာဂါ ပါလာမည္ပဲဟု အထင္ခံရၿပီး ေရွာင္ဖယ္သကာ္္မကင္းစြာ‌ ေနထိုင္မႈမွကင္းလြတ္ျခင္း။

၄။ ထိုင္ေနရင္အေကာင္း ခရီးသြားမွ ေရာဂါကူးစက္ခံရ နိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း။

၅။ အကယ္၍ေရာဂါကပ္လာခဲ့ပါက ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ျပန႔္ပြားေစမႈမွ ကာကြယ္နိင္ျခင္း။

၆။ ေရာဂါကူးစက္ခံရပါကလည္း ေဆးဝါးမရွိ ေသမည္မေသမည္မသိရွိရေသာေနရာထက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသနိင္ေသာေနရာ၌ရွိေန၍ ေဆးကုသမႈခံယူနိင္ျခင္း။

၇။ ျပႆနာအခက္အခဲႀကဳံလာပါက ရင္ဆိုင္ကာ မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားရမည္ဆိုေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ဗဟုသုတကို ရရွိေစျခင္း။

၈။ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ ေနထိုင္ေနရျခင္းျဖစ္၍ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းႏွင့္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပညီ သိရွိရျခင္း။

၉။ မိမိ ၏အခန္းတြင္သာေနထိုင္ၿပီး မည္သည့္ေနရာမွ မသြားရျခင္းအတြက္ ရရွိလာေသာ အခ်ိန္မ်ားအားအက်ိဳးရွိစြာ ဗဟုသုတ ရရွိေစေသာ စာေပမ်ားေလ့လာမွတ္သားခြင့္ပိုမိုရရွိေစျခင္း။

၁၀။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပညာေတာ္သင္အား အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း။

မိမိတစ္ဦးတည္းရဲ႕ ေတြးေခၚယူဆမႈျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္…

ပီစိုင္း (ေခတၱဝူဟန္)
Credit-Blacker