ဝူ ဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူုးစက္ခံသံသယလူနာမ်ား က်ိဳင္းတုံ ၊ မင္းျပားႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ရွိဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မွ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သံသယလူနာ

က်န္း မာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ဂ်ယ္ေခါင္ၿမိဳ႕မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အသက္ (၃၈) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား သံသယလူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ မင္းျပားေဆး႐ုံ၌ သီးသန႔္ခန္း (Isolation ward) တြင္ ထားရွိ၍ လူနာအား လိုအပ္ေသာေဆးကုသမႈမ်ား ေပးၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မွ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သံသယလူနာ

ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ မိသားစုမွအသက္ (၁) ႏွစ္၊ (၂) လ အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္တစ္ဦးတြင္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ရာ အဆိုပါကေလးငယ္ကို သံသယလူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ (၁-၂-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတုံျပည္သူ႔ေဆး႐ုံရွိ သီးျခားခန္း (Isolation room) ၌ ထားရွိကုသလ်က္ရွိၿပီး၊ လူနာ၏ အေျခအေနမွာ သက္သာေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းလူနာႏွင့္ ထိစပ္မႈရွိသည့္ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၅) ဦးအား ေရာဂါလကၡဏာတစ္စုံတစ္ရာ မရွိေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သံသယလူနာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတစ္ခုသို႔ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္ဆိုးေသြးပါျခင္း၊ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျပသခဲ့သူ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသားကေလးတစ္ဦးရွိေၾကာင္း ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနခြဲႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည့္သူ႔က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားမွ လူနာေရာဂါရာဇဝင္ႏွင့္ ခရီးသြားရာဇဝင္အားသုံးသပ္ၿပီး သံသယလူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဝဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ခ်က္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းကုသမႈ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သံသယလူနာစုစုေပါင္း

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ မိတၱီလာတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ျပန္လာေသာ ပ်ဥ္သာေက်းရြာသားတစ္ဦး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ မန္စီအခ်ဳပ္ေထာင္မွ ျပန္၀င္လာသည့္ ဖ်ားေနသည့္ လီက်န္ဆိုက္ အပါအ၀င္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သံသယလူနာအျဖစ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနရာ စုစုေပါင္း သံသယလူနာ ၆ ဦး အထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။VOA