ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထု အေျခအေနသည္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည့္ အနီေရာင္အ ဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေလ ထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္သည့္ ႏွာ ေခါင္းစည္းမ်ားအသုံးျပဳသြားလာ ရန္ Air Quality Yangon က ႏႈိးေဆာ္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလထုအေျခ အေနကို ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေနသည့္ Air Quality Yangon ၏ တိုင္းတာ ခ်က္အရ ေလထုအေျခအေန သည္ AQI အဆင့္ (၁၆၇) တြင္ ရွိေနၿပီး Air Visual ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ (၁၉၇) ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေလထုအရည္အေသြးၫႊန္း ကိန္း (AQI) အဆင့္သတ္မွတ္ရာ တြင္ ရလဒ္ ဝ-၅၀ အထိ ေကာင္း မြန္သည့္အေျခအေန (အစိမ္း ေရာင္)၊ ၅၁-၁၀၀ အလယ္အ လတ္အဆင့္ (အဝါေရာင္)၊ ၁၀၁-၁၅၀ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ သတိထားရမည့္ အေျခအေန (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ ၁၅၁-၂၀၀ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီ ၫြတ္သည့္အေျခအေန (အနီ ေရာင္)၊ ၂၀၁-၃၀၀ အလြန္ဆိုး ႐ြားသည့္အေျခအေန (ခရမ္း ေရာင္)၊ ၃၀၁-၅၀၀ အႏၲရာယ္ မ်ားသည့္အဆင့္ (အနီရင့္ေရာင္) ဟူ၍ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

Air Quality Yangon အဖြဲ႕ ၏ တိုင္းတာမႈအရ ရန္ကုန္ေလ ထုအေျခအေနသည္ နံနက္တြင္ အနီေရာင္အဆင့္၌ အၿမဲရွိေနၿပီး ညေနတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ရွိ သည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ဝင္ မသင္း ရတီဆုက ေျပာသည္။တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရန္ ကုန္ေလထုသည္ မိုးရာသီတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေဆာင္း ရာသီေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အဓိက အမႈိက္မီးရႈိ႕ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ညစ္ညမ္းေသာ ေလထုကို ၾကာရွည္ရႉရႈိက္ရပါက အသက္ ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ မ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာၿပီး က်န္းမာ ေရးထိခိုက္ႏိုင္ကာ အထူးသျဖင့္ ႏုနယ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ သည့္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလြယ္ သကဲသို႔ လူႀကီးမ်ား၌ ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါ မ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ၿပီး အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ေလျဖန္းျခင္း၊ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္ဟု က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

ဆဲဗင္းေဒး