အေ ရးႀကီး သတင္း 28 ရက္ဒီေန႔ ျမန္မာက်န္းမာေရး အရာရွိေတြ ဝႈဟန္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး လပ္ၾကတာ ထုံးစံအတိုင္း ေျပာၿပီး ၿပီးၿပီ အစည္းအေဝးဘဲေတြ႕ရ အခုျဖစ္ေနတာက လူ႔သမိုင္းမွာ မျဖစ္ဖူးတဲ့ အေရးႀကီးအခ်္န္ ႀကိဴတင္ ေလ့က်င့္ျခင္း အခု လုပ္ရမွာ

(1) လူနာေတြ႕ရင္ လူနာကို တင္တဲ့ ကား ျမန္မာမွာ မရွိေသးအထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ လူနာတင္ကား
(2) လူနာကို တင္မဲ့ အထူးအခန္း
(3) ျမန္မာေဆး႐ုံ မွာတင္ပါက ေဆး႐ုံ တက္ေနသူေတြ ကူးစက္ခံရႏိူင္

ဗိုင္းရပ္ လူနာသီးသန႔္ ေဆး႐ုံ စတဲ့ ႀကိဴတင္မေတြးထားေသာ အႏၲရယ္ေတြ ဘာမွ ႀကိဴတင္ မလုပ္ထားပါေသာ ႏိူင္ငံမ်ား အမ်ားအျပားရွိေန တကယ္ျဖစ္လာရင္ မႏိူင္မနင္းနဲ႔ ကမာၻ ပ်က္မွာ ျမင္မိ အခုျဖစ္ေနတဲ့တ႐ုတ္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ ဟာ လူဆီမွာနစ္ပါတ္တိတိ (ဆယ့္ေလးရက္) ေရာဂါမျပဘူးတဲ့ အခု ျမန္မာျပည္မွာ စစ္ေနတဲ့ ဝႈဟန္ ၿမိဳ႕က လာတဲ့ တ႐ုတ္ေတြေရာဂါ ရွိေန ရင္ေတာင္

စစ္လို႔မရဆိုေတာ့ ငါ တို႔ ျမန္မာျပည္မွာဝူဟန္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ခံရသူေတြ ဘယ္နစ္ေယာက္ ဝင္လာၿပီးသနားစရာ ျမန္မာျပည္သူေတြဘယ္နစ္ေယာက္ ကူးစက္ေနၿပီလဲဒါေၾကာင့္ အေရးတႀကီး တင္လိုက္တယ္ အခု ခ်က္ျခင္းနဟ္စပ္ေပါက္ေတြ ပိတ္ေပးပါေတာင္းဆိုပါတယ္

သေဘာတူရင္A တလုံးထဲ ေရးပါ မီဒီယာကေနဖိအားေပးၾက မိတ္ေဆြငါတို႔ သားသမီး ေဆြမ်ိဴး မိဘေတြအတြက္ A တလုံးထည္းေနာ္