ဒါေတြ ကို ေနာက္မွာ အေခ်အတင္ ေျပာေနလို႔ အလကားပဲ။ ေထာင္ျပတဲ့ဟာေတြကို ဒီကလည္း ျမင္ကို မျမင္ရဘူး။ အဲေတာ့ ဒါက ဘာမွထိေရာက္မႈ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အခမ္းအနားေတြကို ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ့္အဖြဲ႕အတြက္ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အျမင္အတြက္ အသုံးမခ်ပါနဲ႔။ ဒါဟာ လုံးဝ ျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္း လူတိုင္းမွာ အခြင့္အေရး ရွိသလို တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုတာလည္း သိရပါလိမ့္မယ္။ စည္းကမ္း ဆိုတာလည္း ကိုယ့္စည္းကို ထိန္းရပါလိမ့္မယ္”

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၂၈.၀၁.၂၀၂၀)

[ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္) က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေနစဥ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က စာ႐ြက္မ်ားကိုင္ကာ အသံတိတ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မတ္တပ္ရပ္‌ေနခဲ့ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။]