အိႏၵိယႏုိ င္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွာ H5N1 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးပုိးေတြ႕ရွိတာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ေတြဟာ အဂၤါေန ့မွစကာ ၾကက္ေတြကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနၿပီး ၾကက္ဥေတြကုိ ဖ်က္စီးပစ္ေနေၾကာင္း တနလၤာေန ့က အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အိုဒီးရွားျပည္နယ္ (Odisha State) တိေမြးကု ေကာလိပ္ရဲ႕ ၾကက္ေမြးျမဴေရးနဲ႕ သုေတသနၿခံမွ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ နမူနာေတြကုိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခဲ့ရာမွာ H5N1 ပုိးေတြ႕ရွိတယ္လုိ ့ အေျဖထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း ၾကက္ေတြမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး H5N1 ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ (၆)ႀကိမ္ခန္႕ ျဖစ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယမွာ အနည္းဆုံး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ H5N1 ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႕ရိွမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြအတြင္း ယင္းဗုိင္းရပ္စ္ဟာ လူေတြကုိ ကူးစက္တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး မရွိခဲ့ပါဘူး။

Ref – CNA