ႏွာရ ည္ပုပ္ျခင္း ၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းမ်ားအတြက္

ႏွာရည္ပုပ္ျခင္း ၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ ႐ိုး႐ိုး အဆက္မျပတ္fေခ်ာင္းတဟြတ္ ဟြတ္ ဆိုးျခင္းမ်ားအတြက္လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းတဲ့ ေဆးနည္းတိုေလးပါ ၊၊

ႏွာေခါင္းမွ ႏွာရည္အဆက္မျပတ္ စီးက်ၿပီး မၾကာခဏညႇစ္ထုတ္ရျခင္း ၊ႏွာေခါင္း နီရဲ ေရာင္ရမ္း၍ ႏွာေခါင္းအဝမ်ား အထိမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္နာက်င္စြာ ခံစားရျခင္း ၊

ၾကာရွည္၌ ႏွာရည္မ်ား ပုပ္အက္အက္ အနံ႔ပင္ ထြက္လာျခင္းအတြက္ (ေဆးနည္း)

ကင္ပြန္းသီး ရင့္ရင့္ အေျခာက္တစ္ေတာင့္အား သန႔္စင္ ေအာင္ေဆး၊ ေက်ာက္ပ်ဥ္သန႔္သန႔္တြင္ ဆန္ေဆးရည္ႏွင့္ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေသြးၿပီးထိုေဆးရည္ကို ႏွာေခါင္းတစ္ခုလုံး ခပ္ထူထူ လိမ္းေပးပါ ၊၊

ႏွာေခါင္းဝအတြင္းသို႔ေျဖးညင္းစြာ ခပ္ပါးပါးေလး ထည့္သြင္းသုတ္လိမ္းေပးရင္း ေျဖးညင္းစြာ ရႉေပးရပါမည္ ၊၊

အားလုံး လိမ္းၿပီးပါက ပက္လက္လွန္၍ ေဆးေျခာက္သြားသည္အထိ ၿငိမ္သက္စြာ နားရပါမည္ ၊၊

နံံနက္တစ္ႀကိမ္ ၊ ညအိပ္ရာဝင္ခါနီး တစ္ႀကိမ္၊ (၃ ) ရက္ခန႔္လိမ္းၿပီးပါက သိသာစြာ သက္သာလာမည္၊၊ ေရာဂါႏုလွ်င္ တစ္ပတ္ခန႔္ေရာဂါႀကီးမားပါက ႏွစ္ပတ္ခန႔္ ၾကာတတ္ပါသည္ ၊၊

ႏွစ္ပတ္ႏွင့္ မေပ်ာက္ကင္းပါကလည္း ဇြဲမေလ်ာ့ပဲ ပုံမွန္လိမ္းေပးပါက သက္သာစြာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္၊၊

ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း ၊ႏွာေခါင္းျဖင့္ အသက္ရႉမရပဲ ပါးစပ္ျဖင့္ အသက္ရႉရျခင္း အတြက္(ေဆးနည္း )

လင္ပန္း ( သို႔) ဒယ္အိုးဖုံးေပၚတြင္ မီးအရွိန္နီရဲေနေသာမီးခဲလက္သီးစုပ္ခန႔္ ေလးငါးခဲတင္ပါ ၊၊

ကင္ပြန္းသီး ရင့္ရင့္ အေျခာက္ တစ္ေတာင့္အား ထိုမီးခဲေပၚသို႔တင္ၿပီး မီးခိုးေငြ႕အား ခံသာ႐ုံ အေနေျဖးညင္းစြာ ရႉပါ ၊၊

အစ၌ ရႉရခက္ေသာ္လည္း ႏွာဝအတြင္း အေငြ႕ဝင္ေစဖို႔ိလိုပါမည္၊၊

တစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္႐ုံျဖင့္ မထူးျခားႏိုင္ပါ ၊၊

မိမိ ေရာဂါ အႏုအရင့္ ကိုလိုက္ၿပီး နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ည တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ပါ၊၊

( ၃)(၄ ) ရက္ခန႔္ အၾကာတြင္ ႏွာေခါင္းမွႏွပ္မ်ား အေတာင့္လိုက္ ထြက္က်လာပါမည္ ၊၊

႐ိုး႐ိုး ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ အဆက္မျပတ္ဆိုးပါက (ေဆးနည္း )

မည္သည့္ပဲပင္ေပါက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ ၅က်ပ္သားခန႔္အားသန႔္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာ ၊ မတ္ခြက္ထဲထည့္ ၊ ပြက္ပြက္ဆူထားေသာ ေရေႏြးအျဖဴအား ပဲပင္ေပါက္ျမႇဳပ္႐ုံံေလာင္းထည့္၊၊

( ၃) မိနစ္ခန႔္ထားၿပီး ထိုအရည္ကို နည္းနည္းျခင္းကုန္စင္ေအာင္ ေသာက္သုံးရမည္၊၊

တစ္ေန႔ (၃ )ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ( ၃) ရက္ခန႔္အၾကာ၌ လုံးဝေပ်ာက္ကင္းဧ၊၊္