ဤဂါထာေတာ္သည္ကား

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ကုိ အ႐ွင္ေဒဝဒတ္ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍လုပ္ၾကံၿပီးကာစ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတာ္တုိ႔က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္အတြက္စုိးရိမ္ၾကသျဖင့္ တုတ္ ေတာင္ေဝွး စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ကုိအကာအကြယ္ေပးရန္စုေဝးေရာက္႐ွိလာၾကရာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္က ကာကြယ္ေပးရန္မလုိေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူရာတြင္တစ္ႀကိမ္။

ေနာက္ေန႔ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ဆြမ္းခံႂကြမည့္အခ်ိန္ နာဠာဂီရိ ဆင္ဆုိးႀကီးကုိ အရက္တိုက္ၿပီး ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ကုိ လုပ္ၾကံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိေတာ္မူသျဖင့္ ညီေတာ္အ႐ွင္အာနႏၵာက ဗုဒၶဘုရား႐ွင္၏ေ႐ွ႕မွ ႂကြသြားၿပီး ဘုရား႐ွင္ကုိအကာအကြယ္ျပဳမည္ကုိ မလုိအပ္ေၾကာင္း အ႐ွင္အာနႏၵာအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာတြင္ တစ္ႀကိမ္။

ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္

“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ သဘာဝ မည္သူကမ်ွ မည္သုိ႔မ်ွ ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ အသက္ကုိလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္၍ မရေၾကာင္း ဘုရား႐ွင္တုိ႔သည္ အခ်ိန္တန္မွသာ မိမိတုိ႔အလုိလုိသာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကရျမဲျဖစ္ေၾကာင္း”

မိန္႔ၾကားေတာ္မူေသာ ဂါထာေတာ္ျဖစ္၏။

“အ႒ာန ေမတံ ဘိကၡေဝ အနဝကာေသာ၊

ယံ ပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပယ်၊

အႏုပကၠေမန ဘိကၡေဝ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။”

(ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမ ေဟာတုသဗၺဒါ။)

ဤဂါထာေတာ္၏ တန္ခုိးေတာ္သည္ သက္ေတာ္႐ွည္စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေက်ာ္႐ွိသည့္ စံကင္းရြာႀကီး ပလိပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေန ရာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွ ရြာသူရြာသားတုိ႔၏ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ ထင္႐ွားေတာ္မူခဲ့၏။

(ယၡဳ မ ဟ န ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဘဒၵႏၲကုမာရ အရြယ္ေကာင္းစဥ္ ္ကလည္း စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ထုိအေၾကာင္းမိန္႔ၾကား၍ အ႒ာနေမတံ ဂါ ထာေတာ္ႏွင့္ လူသားတုိ႔၏အသက္ကုိကယ္ခါ သာသနာျပဳရာ ျပဳေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။)

UBA ေခတ္က ႐ွမ္းျပည္တစ္ေနရာတြင္ ေတာင္ေစာင္းႏွင့္တုိက္မိၿပီးေလယာဥ္ပ်က္က်ရာ အပြန္းအပဲ့ရာပင္မ႐ွိ အသက္႐ွင္ က်န္ခဲ့သူ၏ အက်ၤ ီအိတ္အတြင္း၌လည္း အ႒ာနေမတံဂါထာေတာ္ ေရးထားသည့္ စာရြက္ကုိေတြ႔ရသည္ဟုဆုိ၏ ထုိသူတစ္ ဦးထည္းသာ ထူျုခားစြာ အသက္႐ွင္က်န္ခဲ့၏။

“အ႒ာန ေမတံ” ဂါထာေတာ္ကုိ အခ်ိဳ႕ကလည္း “သဗၺသိဒၶိ “ဂါထာေတာ္ဟု အမည္ေခၚေဝၚၾက၏။

မည္သုိ႔ဆုိေစ “အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာေတာ္ ကုိေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ ပုဒ္ ပါဒ္အကၡရာ မွန္ကန္စြာေရးသား၍

အိမ္၏ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အိမ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ အိမ္ဝင္ေပါက္ အေပၚ စသည္တု႔ိ၌႐ုိေသစြာ ကပ္ထားျခင္း။

မိမိ၏အိတ္ ဦးထုပ္ စသည္တုိ႔၌ ႐ုိေသစြာ(႐ုိေသစြာ) ေဆာင္ထားျခင္း စသျဖင့္ မိမိတုိ႔ဉာဏ္ ႐ွိသလုိ အကာအကြယ္ယူ ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း။ ထုိသုိ႔ဂါထာေတာ္၏ အကာအကြယ္ကုိ ႐ုိေသ ယုံၾကည္စြာယူထားျခင္းျဖင့္ (ဝဋ္ေႂကြးမွ မ႐ွိလ်ွင္)လုံးဝ အႏၲရာယ္ကင္းပါေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား။

(ကြၽန္ပ္္ကုိယ္တုိင္-“အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာ ေတာ္၏ တန္ခးုိ႔ေတာ္ေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပုံကုိ သူရဇၨမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ကုိယ္ေတြ႔အျဖစ္မွန္ဝတၳဳတုိမ်ားအျဖစ္ေရးသားခဲ့ပါ၏။)

ေန႔စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။

ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္း

ဉာဏိႏၵ-ေရနံေခ်ာင္း။