ရန္ ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ – ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕WHO က တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အႏၱရာယ္သည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအတြက္ အႏၱရာယ္ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ယေန႔ ေၾကညာလုိက္သည္။

ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္အႏၱရာယ္သည္ မျပင္းထန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈကုိ မွားယြင္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ၀န္ခံလုိက္ၿပီး လက္ရွိ အေနအထားအရ ဗုိင္းရပ္စ္အႏၱရာယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္အလြန္ျမင့္မားေနၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအတြက္လည္း အႏၱရာယ္မွာ စုိးရိမ္စရာ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိသည္။

ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသာပေတးေန႔က အစည္းအေ၀း ထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးေပၚေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesusက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အေရးေပၚျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္ဟု ၾကာသာပေတးေန႔က ေျပာဆုိခဲ့ေသးသည္။

လတ္တေလာ ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ တားဆီးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူ ၈၁ ဦးေသဆုံးၿပီး လူေပါင္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ ကူးစက္ခံရထားရၿပီျဖစ္သည္