ေညာင္ေရႊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သို့ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံသူ တစ္ဦးသည္ ဇန္နဝါရီ(၂၆)ရက္ ညေန(၆)နာရီခြဲခန႔္တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ ဝမ္းေလၽွာ၊ အဖ်ားေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမွု ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂-၁-၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ့မွ ကူမင္း ၿမိဳ့သို့ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ၂၃-၁-၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အင္းေလးေဒသ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သို့ ၂၄-၁-၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ တည္းခိုေနထိုင္ ခဲ့သည္။

၎သည္ ၂၆-၁-၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္း ေလၽွာ၍ ဖ်ားနာလာသျဖင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူခဲ့သည္။

လူနာသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာ၍ ဖ်ားနားေနျခင္း တို့ေၾကာင့္ ၿမိဳ့နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သီးသန႔္ေဆာင္တြင္ (Under Observation-ေစာင့္ၾကည့္လူနာ) အေနျဖင့္ ထားရွိကုသလၽွက္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ဇန္နဝါရီ(၂၇)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဖ်ားက်သြားၿပီး ဝမ္းေလၽွာျခင္းမရွိဘဲ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ အျခားေသာအသက္ရွူလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အေထြေထြစမ္းသပ္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ပူပန္မွု မရွိေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ့နယ္က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရွိရ သည္။

ၿမိဳ့နယ္ျပန္/ဆက္