ဝူ ဟန္ၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳ၍ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ့ၿပီး ေနာက္ ပထမဆုံး လူနာတစ္ဦး ကုသေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္း ျမဴနီစီပယ္ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ခ်န္ ဟုေခၚေသာ အသက္ (၅၆)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနရာမွ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့သည္။

အဆုတ္ကို CT Scan ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမွီအခိုကင္း ေသာ ေသြးစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ အၿပီးတြင္ မစၥစ္ခ်န္၏ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းစနစ္အတြင္း သိသာေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိ၍ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကင္းစင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ နိုင္ငံပိုင္ Beijing Daily သတင္း စာက ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္ ေရာဂါမပ်ံ႕ႏွံ့ေစေရး ေနာက္ ထပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ ယင္းလူနာကို ေရာဂါေၿခ ခ်ဳပ္ထားရာမွ ျပန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းက ေဖာ္ျပသည္ မစၥစ္ခ်န္သည္ ယင္းဗိုင္း ရပ္စ္ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ့ရာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္က တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရကာ ဇန္န ဝါရီ ၁၂ ရက္က ၎ကို ေဆး႐ုံ တင္ခဲ့သည္။

ေဆးဝါးကုသမႈ သီတင္းႏွစ္ ပတ္နီးပါး ခံယူၿပီးေနာက္ ေရာဂါ ကင္းစင္ၿပီျဖစ္ကာ ၎ကို ေဆး႐ုံ မွ ဆင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဟု ရွန္ဟိုင္း က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္က ေျပာ သည္ တ႐ုတ္ဆရာဝန္မ်ားက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကုသရာတြင္ (အိတ္အိုင္ဗြီ) ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေနၿပီး အျခား ဆဲလ္မ်ားသို႔ ေရာဂါမပ်ံ႕ႏွံ့ေအာင္ တားဆီးနိုင္ေၾကာင္း Nelfinavir ဟုေခၚေသာေဆးက ဆဲလ္မ်ားမွ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစနိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ ဂ်ပန္နိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လာနိုင္ေရး ကူညီေပးမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ သား ၇၁၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု ဂ်ပန္ အစိုးရက ေျပာသည္။

Ref: The Star/Kyodo News