မဂၤ လာပာပရိတ္သတ္ျကီးေရ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္သန္ေနရတဲ့ ဘ၀ျကီးထဲမွာ ေလာကျကီးက္ုိအရွံုး မေပးပဲ ဘ၀က္ိုသုည ဘ၀မွ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ရင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ျကိုးစားသြားတဲ့သူတစ္ေယာက္ အေျကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပာတယ္

ငယ္စဥ္ထဲ က မိဘ နွစ္ပား မရွိေတာ့သူ အေဒာ္ ျဖစ္သူမွ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းသို့ လာေရာက္စြန့္ပစ္ခ်င္းခံရသူ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းနွစ္တြင္ ထြက္ေျပးရင္း ေနစရာ စားစရာမရွိသည့္ဘ၀မွ ျကိုးစားရုန္းကန္ ရင္းနွင့္ ဇိမ္ခံကား တစ္စီးနွင္ ေျမကြက္ မ်ားစြာပိုင္ လာေအာင္ ဘယ္လိုလွုပ္ရွားရုန္းကံ ခဲ့ ရလည္း ဆိုတာ video ေလးမွာေတြ့ နိုင္ပါတယ္

ဒီညီေလးၾကည့္ၿပီး တစ္ေထာင္ရွိရင္ ကိုးရာေျပးစုခ်င္စိတ္ေပါက္မိပာတယ္ ပရိတ္သတ္ျကီးအတြက္videoေလးက္ို လည္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပာတယ္

Celehits Media