ေစ်း ဆိုင္ေတြအလကားေဝေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္

ဒီေန႔ညခုႏွစ္နာရီကစၿပီဆိုင္အကုန္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ

နယ္စပ္အဝင္အထြက္ေတြအကုန္ပိတ္

29 ရက္ေန႔ေရႊလီတစ္ၿမိဳ႕လံုးပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ္

ကိုယ္ေတြေတာ့အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး

Moe Sandar