အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈဆုိတာ ႏုိင္ငံတုိင္း၊ ေဒသတုိင္းမွာရွိေနတဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ၾကား က ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမရွိေသးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိလည္း ဒီျပႆနာရပ္ေတြ ရွိခဲ့သလုိ ေရွးပေဝသဏီ တုန္းကလည္း ဒီျပႆနာေတြ ရွိခဲ့ၾကတာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ေဖာက္ျပန္သူေတြကုိ ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါ ေအာက္ပါ လူ(၅)မ်ိဳးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလူ (၅)မ်ိဳးဟာ ေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိတဲ့ လူေတြထဲမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အရင္က သစၥာေဖာက္ဖူးသူ

ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ခုိးမႈက်ဴးလြန္ဖူးတဲ့သူဟာ အလြယ္တကူ ပစၥည္းပစၥယေလးေတြေတြ႕ရင္ ခုိးဖုိ႔ လက္ရဲလာသလုိ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို သစၥာေဖာက္ဖူးတဲ့သူကလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္မက သစၥာေဖာက္ဖုိ႔ ဝန္မေလးၾကေတာ့ပါဘူး။ ဆုိေတာ့ အမ်ားေျပာခဲ့သလုိပါဘဲ။ ၿခံခုန္တဲ့ႏြားကေတာ့ ၿခံခုန္ရမွ ေက်နပ္ၾကပါတယ္။

(၂) ခ်မ္းသာလြန္းေသာေယာက္်ားနဲ႔ ဆင္းရဲလြန္းေသာ မိန္းမ
ဒီမညီမွ်တဲ့ အခ်ိဳးတစ္ခုမွာ ညီမွ်တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာတရား ရွိပါတယ္။ အလြန္ခ်မ္းသာေနသူေတြ မေျပာပါနဲ႔။ လက္ထဲမွာ သိန္း ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ ကုိင္ထားတဲ့သူေတြေတာင္ ေနာက္မီးခလုတ္ကေလး ထားခ်င္လာတတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ ေယာက္်ားေတြဟာ ေငြပုိေငြလ်ံေလးရွိလာရင္ လူသားဘဏ္ေတြ ရွာတတ္ပါတယ္။ဒီလုိပဲ အလြန္ဆင္းရဲတဲ့ မိန္းမေတြဟာ ဘဝေပးအသိက ေဖာက္ျပန္ခ်င္တဲ့စိတ္မရွိေပမယ့္ သိပ္ကို ဆင္းရဲလြန္းမက ဆင္းရဲလာၿပီဆုိရင္ ေယာက်ာ္းေတြလုိ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ေနႏုိင္တဲ့သတၱိမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိနည္းက ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္မလဲလုိ႔ အလြယ္ေတြးလာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႔အတြက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရဲ႕ လမ္းစေပါ့။

(၃) အတၱႀကီးသူေတြ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္သူေတြ

ဒီအခ်က္ကလည္း အလြန္ရွင္းပါတယ္။ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံအခ်က္ဟာ အတၱႀကီးခ်င္းနဲ႔ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ ထည္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵ၊ မိမိဆႏၵကုိသာ ဦးစားေပးရမယ္ဆုိတာ သိၿပီး တစ္ဖုိ႔တည္း ၾကည့္သူေတြဟာ ေဖာက္ျပန္မႈေတြကို ဦးေဆာင္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) အသက္ 9 ဂဏန္း ေနာက္ပိတ္နဲ႔လူမ်ား

ဒီလုိေျပာလုိက္ရင္ေတာ့ အသက္ (၂၉-၃၉-၄၉-၅၉) သမားေတြက မ်က္ေစာင္းထုိးခ်င္ထုိးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာက္ျပန္တဲ့သူေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ အနီးကပ္ဆုံး (၉)ဂဏန္းကို ပိုင္ဆုိင္ထားသူေတြက အမ်ားဆုံးေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ Wall Street Journal က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူတိုင္းကိုဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေဖာက္ျပန္ဆံုးလူေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေတာ့ ၉ ဂဏန္းနဲ႔ အဆံုးသတ္တဲ့သူမ်ားေနပါတယ္။

(၅) လူမႈကြန္ယက္ မ်ားစြာအသုံးျပဳတဲ့သူ

ေဖာက္ျပန္မႈေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူလုိက္တဲ့အခါမွာ ဆုိရွယ္မီဒီယာ ပလတ္ေဖာင္းကို အကြက္က်က် အသုံးျပဳၿပီး အမ်ားဆုံး ေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လူမႈကြန္ယက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီဆုိရွယ္မီဒီယာ၊ ဆုိရွယ္နက္ခ္ဝါ့ေတြဟာ ေဖာက္ျပန္မႈတုိင္းမွာ တစ္နည္းတစ္ဖုံပတ္သက္ေနတဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆက္စပ္ေလ့လာမႈေတြအရ လူမႈကြန္ယက္ကို မ်ားစြာအသုံးျပဴသူေတြဟာ ပုိၿပီး ေဖာက္ျပန္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Credit Shwemom