လတ္တေ လာျပည္သူေတြၾကားမွာ အရမ္းကို ထိတ္လန႔္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဝူဟန္ ခိုယိုနာ Virus ေရာဂါ ရဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ တည္ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေနမင္းက ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ သိရွိ ေစဖို႔ မွ်ေဝေပးလာပါတယ္ ။

အဲ့ဒါကေတာ့ ” အေရးေပၚေၾကညာၿပီ( Wuhan Virus) ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္နာရီအတြင္း တ႐ုတ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝူဟန္ ခိုယိုနာ Virusေရာဂါအား အဆင့္ 1 မွ အဆင့္ 2 အျဖစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။ အသက္ 10 ႏွစ္အ႐ြယ္ ခေလးငယ္မွာ

ပုံမွန္ စစ္ေဆးတာ ေရာဂါ မေတြ႕ရဘဲ CT scan ႐ိုက္ ဓတ္ခြဲခန္းမွာ အေျဖရွာမွ ဒီေရာဂါပိုးက အဆုတ္ထဲမွာ ခိုးေအာင္း ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္”

“ပုံမွန္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ိဳး မျဖစ္လည္း လုံး၀ ဂ႐ုစိုက္ၾကရေတာ့မယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာေနပါၿပီ….” လို႔ ဆိုကာ ေရးသားေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ၊ ထိုင္ဝမ္၊ မကာအို ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ ၾသစေတးလ်၊ ဗီယက္နမ္ ၊ စင္ကာပူ ၊ မေလးရွား ၊ ထိုင္း နဲ႔ နီေပါ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္က်န္းမယပြားသူလို႔ သံသယရွိသူေတြကိုေတြရွိထားတယ္လို႔ တ႐ုတ္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။