ကိုယ္ေ စာင့္နတ္ (၁၂)ပါး အေၾကာင္း ႏွင့္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂)ပါးအား ပူေဇာ္၍ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ျပဳလုပ္နည္း

(လင္းညိဳ့တာရာ)

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာ တကယ္ရွိပါသလား မရွိဘူးလားဆိုသည့္ေမးခြန္းကို လူေတြေမးၾကပါသည္။

“မေကာင္းမွုျပဳေသာ သူသည္ သူမေကာင္းမွုျပဳတဲ့ အေၾကာင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ပဌမဦးစြာ သိ၏။ ထို့ေနာက္ သူ၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္သိ၏။ ထို့ေနာက္ သူတစ္ပါး၏ စိတ္ကို ေဖာက္ထြင္းၿပီး သိနိုင္တဲ့ တန္ခိုးရွင္မ်ားသိၾက၏” လို့ ပါရာဇိကဏ္အ႒က ထာ သုဒိႏၵက႑အဖြင့္မွာပါတဲ့ ဒီစကားရပ္ကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာ သိရပါသည္။ ဒီစကားရပ္ကိုေထာက္ၿပီးေတာ့ လူကို နတ္ေစာင့္တယ္ဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမွုရွိပါသည္။

ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ ရွင္သုဒိႏၵအေၾကာင္းအရာကို ဖြင့္ျပတဲ့ ေနရာမွာ “ မေကာင္းမွုကို ျပဳေသာသူအား ခပ္သိမ္းေသာ သူတို့၏ ေရွးဦးစြာ မိမိသိအပ္ ၏၊ထို့ေနာက္ မိမိကိုယ္ေစာင့္နတ္သိ၏၊ ထို့ေနာက္ သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိတတ္ေသာ နတ္တို့သည္ သိကုန္၏ ” လို့ ေျပာထားတာ ရွိပါသည္။ သုတ္မဟာဝါ အ႒ကထာ မဟာပဒါန သုတ္အဖြင့္မွာ ဒီလိုျပထားပါသည္။

“ အၾကင္အခါ မင္းတို့သည္ တရားမေစာင့္ကုန္၊ ထိုအခါ အိမ္ေရွ႕မင္း၊ အမတ္စစ္သူႀကီး၊ သူေ႒း သူႂကြယ္အလုံးစုံေသာ ၿမိဳ့သူၿမိဳ့သား အလုံးစုံေသာ သူတို့သည္ တရားမေစာင့္ကုန္ ”

“ထိုအခါ ထိုသူတို့ကို ေစာင့္ကုန္ေသာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္တို့သည္ တရားမေစာင့္ကုန္၊ ထိုနတ္တို့၏ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ေသာ ေျမ၌တည္ေသာနတ္၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ေသာနတ္၊ ဥဏွဝလာဟကနတ္၊ အဗၻဝလာဟကမည္ေသာနတ္၊ သီတဝလာဟက မည္ေသာနတ္၊ ဝႆဝလာဟကမည္ေသာနတ္၊ စတုမဟာရာဇ္မွစ၍ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ အထက္ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို့ကိုထား၍ ခပ္သိမ္းေသာ နတ္ျဗဟၼာမရိသတ္တို့သည္ တရားမေစာင့္သည္သာလၽွင္ ျဖစ္ ကုန္၏” လို့ ျပထားပါသည္။

အဲဒီအေထာက္အထားနဲ႔ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာနိုင္ပါသည္။

အဲဒီအေထာက္အထားမ်ားကို မွီးၿပီးေတာ့ ဇာတ္ေပါင္းခန္းပ်ိဳ့တြင္ – “ ေကာင္းကင္႐ုကၡ၊ ဘုမၼမလြတ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္တို့၊ ရိုညြတ္သဒၶါ၊ တရားနာ၍၊ ဒိဗၺာရမၼဏ၊ ျမင္ကစင္ျဖဴ၊ ႏွလုံးဟူသား၊ မုန္ဆူမြန္ေျခာင္း၊ ဆင္မေကာင္းကို၊ ခၽြန္းေတာင္းဉာဏ္ဟုန္၊ ထိမ္းလင့္ကုန္” လို့ ေရးသားခဲ့သည့္ အေထာက္အထားကို အမွီျပဳျပးေတာ့ကာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိေၾကာင္းကို ေျပာနိုင္ပါသည္။

ၿပီးေတာ့ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ့တြင္လည္း – “ လူတို့စီးပြား၊ က်င့္တတ္အားသည္၊ သိၾကားမာတလိ၊ မဏိေမခလာ၊ မဟာရာဇ္က၊ စသည္တရိုး၊ အိမ္စိုးကိုယ္ေစာင့္၊ ေမွာင့္လည္း ဖ်က္တတ္၊ ဘုတ္ေခတ္သံဘက္” လို့ စပ္ဆိုေတာ္မူခ်က္တို့ အေထာက္အထားျပဳၿပီးေတာ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိေၾကာင္း ေျပာနိုင္ပါသည္။

ဘုန္းကံႀကီးမားေသာလူကို တန္ခိုးႀကီးမားတဲ့ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွုရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း နတ္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ ဘုန္းကံမြဲမြဲလူမ်ားကိုေတာ့ တန္ခိုးေသးႏုပ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွုမရွိသည့္ နတ္ေသးနတ္မႊားေလးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။

တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးမားေလ လုပ္နိုင္တဲ့အရာေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုရွိေလမို့ သူလုပ္နိုင္တဲ့ ပမာဏ သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အတိုင္းအတာထဲကေန ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။

ဗာရာဏသီမင္းဟာ ေကာသလမင္းကိုသတ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးေတာ့ ေကာသလမင္း၏ မိဖုရားႀကီးကိုေတာ့ သူ၏မိဖုရားႀကီးအျဖစ္ ဗာရာဏသီမင္းက သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ အဲဒီ မိဖုရားႀကီးမွာ သြားေလသူ ေကာသလမင္းနဲ႔ ရထားတဲ့ ကိုယ္၀န္က်န္ေနခဲ့သည္။

အခ်ိန္တန္ေတာ့ သားေယာက်ာၤးေလးေမြးဖြားခဲ့သည္။ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ ဗာရာဏသီမင္း အျခားမိဖုရားနဲ႔ ရထားသည့္ ကု႐ုဂၤေဒဝီဆိုေသာ မင္းသမီေလးနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကေလသည္။ ဗာရာဏသီမင္းႀကီးကသိလို့ မင္းသာေလးကို သတ္ဖို့လုပ္ေပမယ့္ မင္းသားေလးကို ေသေဘးကေန လြတ္ေအာင္ ကယ္တင္ေပးခဲ့သူရွိပါသည္။ ကယ္တင္ေပးသူကေတာ့ မင္းသားေလးရဲ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ပဲျဖစ္ပါသည္။

(မဟာဏုဏာလဇာတက) ဒါေၾကာင့္ သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ပမာဏ သူလုပ္ေပးနိုင္တဲ့ ပမာဏအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္လို့ မွတ္သားေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေနတာလားအျပင္ဘက္မွာေနတာလား ဆိုတာထဲမွာေတာ့ အျပင္ဘက္မွာေနပါသည္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာ ကိုယ္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနသည့္ ဘုမၼစိုး ႐ုကၡစိုးစေသာ နတ္ေတြပါ။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြဆိုတာ လူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လူရဲ့ အလိုကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲတတ္ၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး လူ႔ရဲ့အလိုကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲတတ္တာဟာ တန္ခိုးေသးႏုပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွုမရွိတဲ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြေပါ့။

ဒီလို နတ္ေတြကေတာ့ သူေစာင့္ေရွာက္သည့္ လူက ေကာင္းရင္ သူကေကာင္းၿပီးေတာ့ လူကဆိုးရင္ သူလဲဆိုးသြားတတ္ပါသည္။ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားကေတာ့ သူတို့မႀကိဳက္တာကို လုပ္ရင္ အဲဒီလူကို စြန္႔ပစ္ၿပီးေတာ့ ထြက္သြားတတ္ၾကပါသည္။ လူေျပာင္းလဲတိုင္း သူတို့က လိုက္ၿပီးေတာ့ မေျပာင္းလဲၾကပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစတီယမင္းရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

ေစတီယမင္းဟာ တန္ခိုးႀကီးမားတဲ့ နတ္သားေလးေယာက္က ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ ေစတီယမင္း မုသားစကားေျပာေတာ့ နတ္သားေလးေယာက္ဟာ ေစတီယမင္းကို တစ္ခါထဲ စြန္႔ပစ္ထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကပါသည္။ (ေစတီယဇာတက) ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ သဘာ၀အားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိၾကပါသည္။

သို့ေသာ္ အခ်ိဳ့သူမ်ားကေတာ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မႀကိဳက္တာလုပ္လို့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရဲ့ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံၾကရလို့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ မရွိတာမ်ိဳးေတြလဲ ရွိပါသည္။ ဒါဟာ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားအရေျပာျပျခင္းပါ။

အခ်ိဳ့ေသာဂမၻီရက်မ္းဂန္မ်ားထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္တြင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂) ပါးရွိၿပီး ေကာင္းေသာနတ္ (၆) ပါး၊ မေကာင္းေသာနတ္ (၆)ပါး တို့မွ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ဟု အယူမွတ္မ်ားၾကပါသည္။

လူတြင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိသည္။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂)ပါးတို့ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကား မွန္ပါ၏။ မေကာင္းေသာနတ္ (၆) ပါးတို့ပါဝင္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ဟု ဆိုျခင္းသာ မမွန္ေပ။

သို့ေသာ္ အက်င့္အႀကံ ဝိပႆနာလမ္းေၾကာင္းအရဆိုရင္ေတာ့ ဒီစကားက မွန္ကန္မွုရွိတယ္လို့ ဆိုထားၾကပါသည္။ နတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတစ္ေယာက္အား မေကာင္းေသာနတ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ၾကကုန္။ မိမိ၌ မေကာင္းမွု ကုသိုလ္ကံ ဖိစီးမွုမ်ားေသာအခါတြင္ မေကာင္းမွုျဖစ္ေအာင္ ဝင္ေရာက္ တိုက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ ။

ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္ ။ ။ အိမ္တြင္းေဆးျမီးတိုမ်ားစုစည္းမွဳ