ဆံ ပင္ျဖဴကိုဆိုးေဆးမသုံးပဲျပန္မနက္နိုင္ဟုထင္ၾကသည္။ေၾကာင္လၽွာသီးကို ေပၚေသာရာသီတြင္ႏွစ္လခန႔္ ေန႔စဥ္ျပဳပ္၍အတို႔အျမႇုပ္လုပ္၍၎။ေၾကာ္ခ်က္အျဖစ္ ၎။မီးဖုတ္ၿပီးၾကက္ဥႏွင့္ေရာေၾကာ္၍၎တစ္နည္း နည္းျဖင့္ ေန႔စဥ္စားသုံးေပးလၽွင္ဆံပင္ျဖဴမ်ားျပန္နက္လာေစနိုင္သည္။

ေၾကာင္လၽွာပြင့္ေျခာက္မ်ားကိုေပါေသာရာသီတြင္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းၿပီးစဥ့္အိုးငယ္တြင္သိပ္၍ တစ္ႏွစ္လုံးသိမ္းဆည္းထားနိုင္သည္ ။

အပြင့္ကိုေရေႏြးေဖ်ာ၍သုပ္စားလၽွင္ေလဆက္ေစသည္ဟုေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာသည္။ေလအားေကာင္းေစသည္။ နားေလထြက္ျခင္း။နားပင္းျခင္း။အသက္ႀကီး၍နားေလးျခင္းမ်ားအတြက္ေကာင္းပါသည္။

(ေသြးတိုးရွိသူမ်ားကေတာ့ သတိထားစား၊ေသြးက်ေဆးေသာက္ပါ)

ေဆးက်မ္းမ်ားမွ(အဆို)

၁။ ေၾကာင္လၽွာသီးကိုၾကက္သားႏွင့္ခ်က္စားပါကပန္း နာ(ရင္ၾကပ္)ေရာဂါေပ်ာက္သည္။

၂။ ငါးရံ့ျဖင့္ခ်က္စားပါက ကာလဝမ္းေရာဂါေပ်ာက္ဧ။္ အားကိုျဖစ္ေစၿပီးအစာမေၾကဝမ္းပ်က္ေပ်ာက္ဧ။္။

၃။ ပုဇြန္ျဖင့္ခ်က္စားပါကႏွလုံးေလရိုက္ေရာဂါ။ ႏွလုံး တုန္ရင္တုန္ေရာဂါေပ်ာက္ဧ။္။

၄။ ငါးသေလာက္ျဖင့္ခ်က္စားပါကအေဖာေရာဂါက်ေစ ၍ႏွလုံးေရာဂါကိုသက္သာေစသည္။

၅။ ငါးေႁမြတိုးႏွင့္ခ်က္စားကဒူလာေသြးဝမ္း။မီးယပ္ေသြးဝမ္း။ျမင္းသရိုက္(လိပ္ေခါင္း) ေရာဂါတို႔ေပ်ာက္ကင္းေစနိင္ပါသည္။

မွီျငမ္း။ ။ ေဒၚေမေမပြင့္(တိုင္းရင္းေမ)ဓာတ္စာကုထုံး။ ျမန္မာ့ေဆးဝါးပင္မ်ား(ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း)လယ္.စိုက္.ရွင္း ၁၅.၅.၁၉၈ဝထုတ္။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)

ရတနာပုံသတင္းစာ။

ေသြးတိုးႏွင့္တည့္မတည့္ေမးသူမ်ားအတြက္

၁။အပူေသြးတိုး ႏွင့္

၂။အေအးေသြးတိုး ဟုႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

အလြယ္ေျပာရလၽွင္ လူပိန္၊မဲမ်ားသည္ အပူေသြးတိုးရွိတတ္သည္။ သြက္လက္သည္။ေဒါသႀကီးသည္..လူျဖဴ၊ဝ၊စို၊အသားအေရေအးသူမ်ား၊ဇိမ္ခံသူမ်ားတြင္ အေအးေသြးတိုးရွိတတ္သည္။ အေအးေသြးတိုးသည္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္တြဲျဖစ္တတ္သည္။

ေသြးတိုးသည္. ေလတိုးဟုလည္းယူဆသျဖင့္. (အခါးဟူသမၽွ၊ေလဓာတ္ႂကြ) အယူအဆအရ .. အခါးအရသာရွိေသာအစာမွန္သမၽွေသြးတိုးနိုင္သည္။ေၾကာင္လၽွာသီးသည္ပူခါး ျဖစ္သျဖင့္ အပူေသြးတိုးရွိသူမ်ားမသင့္ပါ။

မသင့္ေသာ္လည္းေဆးဘက္ဝင္အျဖစ္အနည္းငယ္ သင့္႐ုံစားနိုင္ပါသည္။ မသကၤာလၽွင္ေဆးႀကိဳေသာက္ထားပါ။

စာေရးသူကိုယ္တိုင္ေသြးတိုးရွိပါသည္။ေၾကာင္လၽွာပြင့္သုပ္စားၿပီးေခါင္းမၾကည္လၽွင္ ေရွာက္ရည္ႏွင့္ပ်ားရည္ ေဖ်ာ္ေသာက္ပါသည္။

အေအးေသြးတိုးႏွင့္ဆီးခ်ိဳရွိသူမ်ားမွာ ေၾကာင္လၽွာႏွင့္တည့္ပါသည္။ အခါးအရသာ ျဖစ္၍ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳသမားဓာတ္စာေပးသည္ကို ေတြ႕ဖူးပါသည္။

ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရ .. မၽွတစြာေနထိုင္ စားေသာက္ က်င့္ႀကံ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။

Credit:ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)