ကိုရို နာေရာဂါကပ္ဆိုး ကင္းဖို တ႐ုတ္နိုင္ငံဝူဟန္ကလူထု ၁၁သန္းကို ေဘးလ့တ္ရာကို စတင္ေျပာင္းေရႊေပးေနၿပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ လူနာကိုပလပ္စတစ္အလုံပိတ္ႁပြန္ျဖင့္ ေရြ႕ေျပာင္းသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမို ျမင့္တက္လာေနပါတယ္

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွက်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကအေလးထားေဆာင္ရြက္ေနခ််ိန္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ လူနာတစ္ဦးကို တ႐ုတ္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ပလပ္စတစ္အလုံပိတ္ႁပြန္ျဖင့္ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ညေနတြင္စတင္ပ်ံ႕ႏွံ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကလည္း ဗီဒီယိုဖိုင္ႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္ကို ကိုးကား၍ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အသစ္ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကိုကုသေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္မွ၂၀ ဦးတြင္ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရၿပီဟု
တ႐ုတ္က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳထားသည္။

ေသမင္းတမံ ဝူဟန္ ကိုရိုနာေရာဂါ ကပ္ဆိုးစတင္ရာ ဝူဟန္ ပင္လယ္စာနဲ႔သားငါးေဈးႀကီးကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြကပိတ္လိုက္ၿပီး ဝူဟန္မွာရွိတဲ့ ေနထိုင္သူ ၁၁ သန္းကို ေရာဂါကပ္ဆိုး ေဘးလြတ္ရာကို စတင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။

Credit း DM

SAW