ကေ နဒါ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ – ကေနဒါႏိုင္ငံ Saskatchewan တကၠသိုလ္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေဆးဌာနသည္ ဝူဟန္ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးေဖာ္စပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းဌာနသည္ Corona ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ ေဆးမ်ားကို ေဖာ္စပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူ ကေနဒါႏိုင္ငံ အဓိကေလဆိပ္မ်ားတြင္ အဆုိပါဗိုင္းရပ္သင့္သူမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ Thermal Scanner မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ကေနဒါႏိုင္ငံ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ကေျပာသည္။ SARS ဗိုင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားခဲ့စဥ္က ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ကူးစက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း သူမကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အဓိက ေလဆိပ္မ်ား၀ယ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ စစ္ေဆးရန္ Thermal Scanner မ်ား မတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတြင္ အဖ်ားရွိ/မရွိကို အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားထံတြင္ ကိုယ္တိုင္အစီရင္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref – iheartradio