မိန္း ခေလးေတြမ်ားေနာ္…အရွက္အေၾကာက္တရားေတာင္မွ မရွိၾကေတာ့ပါလား…

ပုံၾကည့္ရတာလဲ ေဆးကြဲေနတဲ့႐ုပ္ေတြထြက္ေနတာ…

ကိုယ္ကလဲ မဟုတ္တာလုပ္ေသး ။ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြကို မရွက္မေၾကာက္ ဆဲဆိုေနလိုက္ပုံမ်ား ၾကားရတာ နားဝမွာ မခ်မ္းသာလွဖူး။

ကားရွိတယ္ဆိုပီး တက္ေနလိုက္တဲ့ မာန္ကလဲ …. ေျပာကို မေျပာခ်င္ေတာ့ဖူး …။

ကဲေနာက္လူေတြလဲ သူတို႔ကိုၾကည့္ပီး အသိတရားေလးေတာ့ ရေကာင္းပါရဲ႕ေနာ္…။

လမ္းေဘးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ပီး ရပ္ထားသည့္ကားကို စစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားဆဲဆိုသည့္ video ဖိုင္

ခုဘဲျဖစ္တာ ေျမနီကုန္းမွာ

လမ္းေဘးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ပီး ရပ္ထားသည့္ကားကို စစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားဆဲဆိုသည့္ video ဖိုင္