ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဝိုင္းေတာင္ညိုေတာင္တက္လမ္းတြင္ နိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးထံ ဓားေထာက္လုယက္သြားသည့္

တရားခံေျပး၏ဓါတ္ပုံ၊ ပတ္စ္ပို႔စ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံပန္းေရာင္အလုပ္သမားကတ္အား တရားခံက်န္ခဲ့ေသာဖုန္းထဲမွေတြ႕ရွိထားပါသည္။

အျမန္ဆုံးဖမ္းစီးမိႏွိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ပုံပါတရားခံအားေတြ႕ရွိက အနီးစပ္ဆုံးရဲစခန္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ။

BOBOWIN EMERGENCY RESCUE
09765007119/09889977119