မေ ကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕ရွိ နဂါးပြက္ေတာင္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ နဂါးစာေရာင္းခ်သူ ၅၅ ဦးရွိၿပီး ပြဲေတာ္ကာလသုံးလအတြင္း နဂါးစာ ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၇၀ဝ၀ဝ ကို အလွဴေငြေပးသြင္းေစကာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕ နဂါးပြက္ေတာင္ သာယာလွပေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းထံမွ သိရသည္။

“အခုႏွစ္က်င္းပမယ့္ နဂါးပြက္ ေတာင္ပြဲေတာ္ကာလ သုံးလအတြင္း နဂါးစာေရာင္းခ်သူ ၅၅ ဦးထိ ရွိပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ကလည္း အခု ၅၅ ဦးပဲ နဂါးစာေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နဂါးစာေရာင္းခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ကို က်ပ္ ၅၀ဝ၀ နဲ႔ တစ္ဦးစီ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ပြဲေတာ္ ကာလေရာင္းခ်ခြင့္အတြက္ အလွဴေငြ တစ္ဦးကိုက်ပ္ ၇၀ဝ၀ဝ စီ ေပးသြင္း ေစကာ ေလွ်ာက္လႊာမွာပါရွိတဲ့ စည္း ကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါမယ္လို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးရပါတယ္” ဟု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အရင္ႏွစ္ေတြကေတာ့ နဂါးစာ (ႏြားႏို႔၊ ေပါက္ေပါက္ပြင့္၊ ႏွင္းဆီပန္း) တစ္ပြဲကို က်ပ္ ၁၀ဝ၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ ၾကတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပြဲေတာ္ကာလက စတင္ၿပီး နဂါးစာတစ္ပြဲကို က်ပ္ ၅၀ဝနဲ႔ ေရာင္းခ်ေစခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္ပြဲေတာ္ကာလမွာလည္း နဂါးစာတစ္ပြဲကို က်ပ္ ၅၀ဝ နဲ႔သာ ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နဂါးပြက္ေတာင္ပြဲေတာ္ကို ယခု ႏွစ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၇ ရက္အထိ သုံးလခန္႔ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ နဂါးစာေလွ်ာက္ လႊာေရာင္းခ်ရေငြက်ပ္ ၂၇၅၀ဝ၀ ႏွင့္ နဂါးစာေရာင္းခ်သူ ၅၅ ဦးမွ ေပးသြင္း ေငြက်ပ္ ၃၈ သိန္း ၅ ေသာင္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕ နဂါးပြက္ေတာင္သာယာ လွပေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

“အခုႏွစ္ နဂါးပြက္ေတာင္ပြဲေတာ္ကာလမွာ ကြၽန္မတို႔ နဂါးစာေရာင္းခ် သူ ၅၅ ဦး ရွိပါတယ္။ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး တစ္ဖြဲ႕က ၂၇ ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕က ၂၈ ဦး နဲ႔ တစ္ရက္စီ ေရာင္းခ်ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နဂါးေရ ခ်ိဳးကန္ေနရာ၊ အစ္မေတာ္ေတာင္ထိပ္ ေနရာ၊ ေမာင္ေတာ္ေတာင္ထိပ္ေနရာ သုံးေနရာကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ သတ္မွတ္စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မင္းဘူးၿမိဳ႕ နဂါး ပြက္ေတာင္ပြဲေတာ္ကာလ နဂါးစာ ေရာင္းခ်သူ မငယ္ေလးက ေျပာသည္။

Credit – Blacker