ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ –

ျမန္ မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ၀ူဟန္ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရသူမ်ားရွိလာေနၿပီး အဆုိပါ၀ူဟန္ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ အဆုတ္နာ ေရာဂါေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိ္င္ငံတြင္ ေသဆုံးသူ ၄၁ ဦးထိရွိလာၿပီး –

တရုတ္အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုိးကူးစက္ခံရသူလူနာ ၁၁၃၈ ဦးရွိလာေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနႏွင့္ South China Morning Post သတင္းဌာနမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။တရုတ္ႏုိ္င္ငံ၏ ၿမိဳ႕ ၂၉ ခုတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈမ်ားရွိလာေနၿပီး တရုတ္ဗဟုိအစုိးရက ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ၿမိဳ႕ကို သြားလာမႈမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ေရာဂါကူးစက္ခံေနရေသာ တရုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္နယ္နယ္မိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကုိးကား၍ CNN သတင္းဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္က်င္းပမႈမ်ားကိုလည္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားရာ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေန လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အစားအစာျပတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ –

လူနာမ်ားႏွင့္ ေဆးရုံမ်ား ၀ရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးတစ္ခုသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနကာ အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

Credit toOrginal Uploder