မွတ္ တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ျခင္း

(၂၄.၁.၂၀၂၀) ေသာၾကာေန႔ ဒီေန႔ ပုဂံၿမိဳ႕ၿမိဳ႕လယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရွစ္မ်က္နာဘုရား ဓမၼာ႐ုံေတာင္ဘက္ ညေန ၃နာရီ၃၀ မိႏွစ္ အခ်ိန္ တြင္ ေညာင္ဦးခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ုံး ဝန္ထမ္း ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ဇာလင္း မွ

ပိုက္ဆံအိပ္ တစ္လုံးေကာက္ရေတြ႕ရွိခဲ့ရာထိုပိုက္ဆံအိပ္ အား ပုဂံၿမိဳ႕ က်န္စစ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင္သန္း ထံသို႔ သတင္းေပးဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ က်န္စစ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင္သန္း ႏွင့္ ပိုက္ဆံအိပ္ ေကာက္ရေတြ႕ရွိသူ ႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားႏွင့္ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ

(၁) ၁၀၀၀၀ိ – ၇၁ ရြက္- ၇၁၀၀၀၀
(၂) ၅၀၀၀ိ – ၉. ရြက္-၄၅၀၀၀
(၃) ၁၀၀၀ိ – ၂. ရြက္ – ၂၀၀၀
(၄) ၂၀၀. – ၁. ရြက္ – ၂၀၀

(၅) ၁၀၀. – ၁၀၀ ရြက္ – ၁၀၀
(၆) ၅၀. – ၂. ရြက္ – ၁၀၀

စုစုေပါင္း ( ၇၅၇၄၀၀ ) က်ပ္တိတိ

ႏွင့္ ဖုန္း (၂) လုံး အျပင္ – မွတ္ပုံတင္(၁) ခု တို႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္ႏွင့္၎ ဖုန္း ထဲ မွ ပါရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္သြယ္ရာ

ပိုက္ဆံအိပ္ က်ေပ်ာက္ ခဲ့သူပိုင္ရွင္မွာဦးလွဟန္ – ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ မွ ဟုသိရွိရ၍ ထိုပိုက္ဆံအိပ္ အား ေတြ႕ရွိထား၍ ျပန္လည္လာေရာက္ယူေဆာင္လာပါရန္အေၾကာင္းၾကားရာ ပိုက္ဆံအိပ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးလွဟန္ မွ ပုဂံေဒသသို႔ ဘုရားဖူးလာရင္ ဤသို႔ က်ေပ်ာက္ ခဲ့ပါသည္ဟုေျပာၿပ ရာ – ထိုပိုက္ဆံအိပ္ ေတြ႕ရွိသူ

ေဒၚခင္ဇာလင္း – ေညာင္ဦးခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း ျဖစ္သူ မွ – က်ေပ်ာက္ခဲ့သူပိုက္ဆံအိပ္ ပိုင္ရွင္ – ဦးလွဟန္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ ေနထိုင္သူ ထံသို႔ ပုဂံၿမိဳ႕က်န္စစ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရွ႕ေမွာက္သို႔ လြဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ပါသည္။

ယခုလို – ပိုက္ဆံအိပ္ ေကာက္ရေတြ႕ရွိသူ
ေဒၚခင္ဇာလင္း ၏ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ အား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။ကိုေဆာ္ (ပုဂံ)>>NLY