မြန္ျပည္န ယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးႏွင္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ိဳးသမီး (၂)ဦးကို ဓားျဖင့္ေထာက္ကာ ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ iPhone (၂) လံုးကို လုယက္ယူေဆာင္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္၀ိုင္းေတာင္တက္လမ္းေပၚ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္၊ ယေန႔ ညေန ၅ နာရခြဲခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူႏုိင္ငံျခားသူအမ်ိဳးသမီး (၂)ဦးမွာ အႏၱရယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္လည္းမပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔က သက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံျခားသူ (၂)ဦးအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Zin Moe