ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ရွိ ေန အိမ္တအိမ္တြင္ ဟိုတကြက္ဒီတကြက္ မီးေတာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေန

အိမ္ ထဲ မွာ မီးေတြဟိုတကြက္ ဒီတကြက္

ေလ်ာက္ေလာင္ေနလို႔ ဘာျဖစ္တာလဲ

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုင္ပိတ္ပီးထိုင္ၾကည့္ေနရ

လူအမ်ားစုကေတာ့ ပုဏၰက တိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကၿပီး သိပၸံပညာ ျဖင့္ေျပာဆိုရလွ်င္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ တမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။

ပုဏၰကတိုက္ျခင္းသည္ ေရွးပေဝသဏီမွစ၍ ယေန႔အထိ ကမာၻအရပ္ရပ္၌ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသတင္းစာမ်ား၌ တခါတရံ ေရးသားေဖာ္ျပတတ္ၾက၏။

ပုဏၰကတိုက္ျခင္း(Poltergeist) သည္ မူရင္း အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္ပဲ ဂ်ာမန္စကားမွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္

ဆူညံေသာဝိဉာဥ္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ျမန္မာ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ျပဳစုသူ ေဒါက္တာဘဟန္ က သူ၏အဘိဓာန္တြင္ “ပုဏၰက” ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပုဏၰကတိုက္ေလ့ရွိသည္။