အေလာ င္းေတြကို ေဆးစိမ္က်ပ္စည္းၿပီး အေခါင္းသြင္းတတ္တဲ့ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္နိုင္ငံရဲ့ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းေတြအေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကားဖူးနားဝရွိၾကမွာပါ။

တ ခ်ိဳ႕သခ်ိဳငၤ္းဂူေတြမွာဆိုရင္ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားနဲ႔ ေသသူရဲ့ပစၥည္းေတြကို ထည့္သြင္းျမႇုပ္ႏွံတတ္ၾကတယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။

အခုတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ဗီဒီယိုေလးထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရတာကေတာ့ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိတဲ့ မံမီေခါင္းတလားကို လူအမ်ားဖြင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္သက္တမ္းရွိတဲ့ မံမီေခါင္းတလားထဲက ဘာေတြမ်ားထြက္လာမလဲဆိုတာေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကတာပါ။

ေခါင္းတလားထဲမွာ ေဆးစိမ္ က်ပ္စည္းထားတဲ့အေလာင္းတစ္ေလာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ အထပ္ထပ္အခါခါ ထုတ္ပိုးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေခါင္းတလားကိုလူအမ်ားေရွ႕မွာမရိုမေသဖြင့္တဲ့အတြက္ ေဝဖန္ထားၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲ ႐ုပ္အေလာင္းျဖစ္ပါေစ ေသဆုံးသြားသူအေပၚ ေလးစားမႈေတာ့ရွိသင့္တယ္လို႔ ေရးသားထားၾကတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း အေျမာက္အျမားေတြ႕ရပါတယ္။

Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan )
Source-Big shocked