စြမ္းအ င္ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဝါစတုသၽွတၱရပညာအရ စၾကာဝဠာထဲမွာ အလို အေလ်ာက္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြေရာ လူသားေတြ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားတဲ့ မည္သည့္အရာမဆို အကုန္လုံးမွာ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ စြမ္းအင္ ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမွာမွ မိမိအသုံးျပဳေနတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ အရာေတြ ထည့္ထားမိတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

–ေငြကုန္ေၾကးက်၊ ေငြယိုေပါက္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈေတြ ၾကဳံရသလို လာဘ္ပိတ္တာေတြ။ ေငြေၾကး အလိမ္ခံရတာေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြ ျဖစ္ေစတတ္သည့္အရာေတြကို သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားခဲ့မည္ဆိုလၽွင္ ေငြေၾကး အဆက္မျပတ္ဝင္သလို၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာကာ၊ ေငြကုန္ရတဲ့ ေငြထြက္ေပါက္ေတြ ပိတ္ပစ္လိုက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ

–ေဘလ္၊ ေျပစာေဟာင္းမ်ား၊ receipt ေဟာင္းမ်ား

–ညစ္ညမ္းပုံမ်ား၊ ေသဆုံးၿပီး သူမ်ားပုံ၊ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ ပုံမ်ား။(မေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။)

– လီမိုလီ မွတ္စုမ်ား၊ လိပ္စာကဒ္ အေဟာင္းမ်ား၊

–သက္တမ္းကုန္ေနတဲ့- membership card မ်ား

–သုံးမရေအာင္ စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား

–ေခါက္တြန႔္ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား (ေခါက္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံကို ျဖန႔္ထည့္ပါ။)

–သြားရည္စာမုန႔္ေတြနဲ႔ ေဆးမ်ား။ (ေဆးမ်ားဟာ- က်န္းမာေရး ျပသနာကို ထပ္ေခၚေပးေနလို႔ ခြဲေဆာင္ပါ။)

–လက္သည္းညႇပ္နဲ႔ ကပ္ေၾကး အပါအဝင္ ခၽြန္ထက္တဲ့ အရာမ်ား။

–ကၽြမ္းက်င္ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္အဆင့္ ဆရာ၏ အႀကံေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ အေဆာင္မ်ား၊

–ပရိတ္ခ်ည္၊ လက္ဖြဲ႕ စသည္မ်ား (သီးသန႔္ထားပါ။)

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔မဟုတ္) ေငြေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားသင့္တဲ့အရာေတြကေတာ့ .

–ေငြ၊ ေၾကး ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နိမိတ္ေကာင္း အရာမ်ား။

–အထူးသျဖင့္ ေငြဒဂၤါး။

–လက္ခ်မီး မယ္ေတာ္ပုံ- ႐ုပ္ပုံေတာ္ျဖစ္ေစ ေၾကးဒဂၤါး ျဖစ္ေစ.

–ေဗာဓိေညာင္ရြက္ (အထူးသျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါ ရွိသူမ်ားအတြက္)

–ပင္လယ္ခ႐ုခြံမ်ား (စၾကာဝဠာစြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။)

–ဆန္ေစ့ ၂၁ေစ့ (အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ရွင္းျပေပးပါ့မယ္။)

-ဂ်င္းဖက္ေလးအနည္းငယ္ (ေငြကိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေစသည္) ကို ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစကာ အက်ိဳးစီးပြား လာဘ္လာဘတိုးတက္ၾကေစ။

Credit-YTM