တန လၤာသားသမီးတို႔သည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ရတတ္သည္။ မိမိဆိုင္းငံ့ရပ္တန႔္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။သို႔္ေသာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိမည္။

အမ်ိဴ းသားေကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္ ကံထူးသူမ်ားဆိုလၽွင္ မမွားပါဘု။လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာဘ္လာဘ အခြမ္းအလမ္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာမည္။ အလိုဆႏၵမ်ားလည္း ျပည့္ဝနိုင္သည္။အေပါင္းအသင္းေဆြမ်ိဳ းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ာေဆာင္ရြက္တတ္ရတတ္သည္။

အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္စကားေျပာဆိုမႈရွိပါမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ထီးေပါက္ကိန္းရွိသည္။ပညာေရးဆိုင္ရာအတြက္ အခြင့္အထူးခံရရွိနိုင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ဝီရိယရွိမွမိမိေမၽွာ္မွန္းေသာပညာရပ္ကိုဆည္းပူးရမည္။

မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္း ပညာေရးတိုးတတ္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္။ ထိုျပင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင္ပညာေရးတန္းဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရကိန္းၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

စီပြားေရး..ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေရႊထည္၊စက္အပိုပစၥည္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ဘ႑ာတိုက္ကို စိုးပိုင္ထားရသူလည္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးစေတာ့ေဈးကြက္မ်ားဝယ္ယူနိုင္သလို႔ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တဇြတ္ထိုးမလုပ္ဘဲ အျမဲတေစ ႏွီေႏွာတိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာကိစၥမ်ားလူမ်ိဳးျခားႏွင့္တြဲပီးလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။

လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ပညာေရးႏွဆိုင္ရမ်ားေႏွာင္ေႏွးတတ္သည္။ေဆြမ်ိဳ းသားခ်င္းမ်ားအတြက္လူမႈေရးအပူေသာကမ်ားဝင္လတတ္သည္။အေပ်ာ္အပါးႏွင့္လူေနထပ္ေသာေနရာမ်ားသြားလာရာတြင္ျပသာနာမ်ားေျဖရွင္းရကိန္းရွိသည္။

ေနာက္ၿပိး ကိုယ္က်ိဴ းအတြက္ လႊဲမွားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား မသုံးမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းေရး သာယာမႈကိုဦးစားေပးသင့္သည္။အိမ္ေထာင္ေရး သားသမီးရတနာထြန္းကားၿပီးသတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး..လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမိန္းမခိုးျခင္း ေယာက်္ားေနာက္လိုက္ျခင္းမ်ားလုပ္လၽွင္ ေဆြပ်က္မ်ိဳးပ်က္ျဖစ္ကုန္တတ္ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ားရရွိလာမည္။

မိမိအား အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံလာျခင္းကိုေတြ႕ရမည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးခ်ခံမျဖစ္ရေလေအာင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားမိမိဆႏၵႏွင့္တိုက္ဆိုင္မႈေဝးကြာျခင္းခဏခဏေပၚလာမည္။ေဝးကြာေနသူမ်ားျပန္လွန္ဆုံစည္းရကိန္းရွိသည္။

ထိုျပင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားကေတာ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ႕က သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ႕ေၾကာင့္ အပူေသာကမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ားတတ္သည္။အမ်ိဴ းသားေတြ႕ကေတာ့ အျပင္ ေလာက သာယာလိုသူမ်ားအတြက္ ေငြကုန္လက္ပမ္းျဖစ္ရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးတြင္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊မီးယပ္ေရာဂါ၊ေသြးအားနည္းျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း၊ခြဲစိတ္ကုသရေသာအနာေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။အစြဲပေယာဂ၊ လူပေယာဂမ်ားစြဲကပ္တတ္သည္

ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသူ တနလၤာဖြားမ်ားအတြက္ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးျခင္းခံရတတ္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးမ်ား အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွတိုက္ခိုက္ေသာအႏၲရယ္မ်ားကို သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားျဖင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိမွသာ သင့္ေတာ္သည္။

အထူး – စာခ် ု ပ္ခ် ု ပ္ဆိုျခင္း၊အာမခံျခင္းကိစၥမ်ားတတ္နိုင္သမၽွေရွာင္ေပးရမည္။အမွားတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘဝတစ္သက္ ေမွာက္ရတတ္အခြင္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ေငြႏွင့္လိုက္လၽွင္ရႈံးသြားတက္ပါ၏။ ပစၥည္းမငွါးရမ္းပါႏွင့္ဆုံးသြားလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစာဆင္ျခင္ၿပိးသတိႏွင့္လုပ္ကိုင္သင့္၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့”ေသာၾကာ ,စေန” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ဈ၊၊ည၊ဇ၊}{၄,၂,၉,၁} ၄အစ, ၄,၁အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ။

အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{ဈ၊၊ည၊ဆ၊ဇ၊ }

အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၄,၂,၉,၁}

အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“ေသာၾကာ,စေန”}

အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အျဖဴေရာင္,ပန္ေရာင္

အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- အနီ၊ အညိဳေရာင္

ေဆာင္ရန္- အျဖဴေရာင္ ပုလဲ

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ဇြန္ညႊန႔္၊ခေရညႊန႔္၊ဂႏၶာပန္းအျဖဴေရာင္(၁၅)ပြင့္ႏွင့္ဆီးမီးသက္ေစ့ပူေဇာ္ေပးပါ။သရက္သီး၊သေဘၤာသီးတို႔ကိုစိပ္၍ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉဆုေတာင္းပါ။

Credit – Original uploader

Unicode

တန င်္လာသားသမီးတို့သည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ရတတ်သည်။ မိမိဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများသက်ဝင်အောင်လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။သို့်သော်အကြီးအကဲများ၏အားပေးထောက်ခံမှုများရရှိမည်။

အမျိူ းသားကောင်းတို့သည် ဤနှစ်တွင် ကံထူးသူများဆိုလျှင် မမှားပါဘု။လုပ်ငန်းခွင်တွင် လာဘ်လာဘ အခွမ်းအလမ်းများစွာထွက်ပေါ်လာမည်။ အလိုဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝနိုင်သည်။အပေါင်းအသင်းဆွေမျို းများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်မျာဆောင်ရွက်တတ်ရတတ်သည်။

အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက်စကားပြောဆိုမှုရှိပါမည်။ အောင်မြင်မည်။ ထီးပေါက်ကိန်းရှိသည်။ပညာရေးဆိုင်ရာအတွက် အခွင့်အထူးခံရရှိနိုင်သော နှစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင်ဝီရိယရှိမှမိမိမျှော်မှန်းသောပညာရပ်ကိုဆည်းပူးရမည်။

မိမိအလိုဆန္ဒအတိုင်း ပညာရေးတိုးတတ်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ထိုပြင် မိဘအုပ်ထိန်းသူများသည် အဆင့်မြင်ပညာရေးတန်းဖိုးမြင့်တတ်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်နှင့်ရင်ဆိုင်ရကိန်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

စီပွားရေး..ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ရွှေထည်၊စက်အပိုပစ္စည်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းများမှ အမြတ်အစွန်းရမည်။ ငွေကြေးများစွာ ကိုင်ရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ဘဏ္ဍာတိုက်ကို စိုးပိုင်ထားရသူလည်းဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးစတော့ဈေးကွက်များဝယ်ယူနိုင်သလို့ မိမိသဘောဖြင့် မိမိထင်ရာ တဇွတ်ထိုးမလုပ်ဘဲ အမြဲတစေ နှီနှောတိုင်ပင်လုပ်ကိုင်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ဆက်သွယ်သောကိစ္စများလူမျိုးခြားနှင့်တွဲပီးလုပ်ရသော အလုပ်များ အောင်မြင်မှုရရှိမည်။

လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ပညာရေးနှဆိုင်ရများနှောင်နှေးတတ်သည်။ဆွေမျို းသားချင်းများအတွက်လူမှုရေးအပူသောကများဝင်လတတ်သည်။အပျော်အပါးနှင့်လူနေထပ်သောနေရာများသွားလာရာတွင်ပြသာနာများဖြေရှင်းရကိန်းရှိသည်။

နောက်ပြိး ကိုယ်ကျိူ းအတွက် လွှဲမှားသော အခွင့်အာဏာများ မသုံးမိစေရန် အရေးကြီးသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အိမ်တွင်းရေး သာယာမှုကိုဦးစားပေးသင့်သည်။အိမ်ထောင်ရေး သားသမီးရတနာထွန်းကားပြီးသတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။

အချစ်ရေး..လူငယ် လူရွယ်များမိန်းမခိုးခြင်း ယောကျ်ားနောက်လိုက်ခြင်းများလုပ်လျှင် ဆွေပျက်မျိုးပျက်ဖြစ်ကုန်တတ်သောကာလဖြစ်ပါသည်။အချစ်ရေးသမားများအတွက် မမျော်လင့်သော ပျော်ရွင်မှုများရရှိလာမည်။

မိမိအား အသိအမှတ်ပြု ဆက်ဆံလာခြင်းကိုတွေ့ရမည်။ သို့သော် အသုံးချခံမဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။ ပျိူ ရွယ်သူများမိမိဆန္ဒနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုဝေးကွာခြင်းခဏခဏပေါ်လာမည်။ဝေးကွာနေသူများပြန်လှန်ဆုံစည်းရကိန်းရှိသည်။

ထိုပြင် အိမ်ထောင်ရှင်မများကတော့ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်တွေ့က သားသမီး အပူသောက၊ မိဘ၊ ညီအကိုမောင်နှမတွေ့ကြောင့် အပူသောကများတတ်ပြိး အိမ်တွင်းရေးပဋိပက္ခများတတ်သည်။အမျိူ းသားတွေ့ကတော့ အပြင် လောက သာယာလိုသူများအတွက် ငွေကုန်လက်ပမ်းဖြစ်ရတတ်သည်။

ကျန်းမာရေးတွင်ချောင်းဆိုးခြင်း၊အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊မီးယပ်ရောဂါ၊သွေးအားနည်းခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ မတော်တဆထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း၊ခွဲစိတ်ကုသရသောအနာရောဂါများခံစားရတတ်သည်။အစွဲပယောဂ၊ လူပယောဂများစွဲကပ်တတ်သည်

ကြိုတင်၍ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသင့် အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ယုံကြည်ရာဘာသာတရားအတိုင်းအပတ်စဉ်၊လစဉ်၊ဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်ပြု လုပ်ပါ။

အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေသူ တနင်္လာဖွားများအတွက်ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက် ဖျက်စီးခြင်းခံရတတ်သည်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးများ အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှတိုက်ခိုက်သောအန္တရယ်များကို သက်တော်စောင့်များဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရှိမှသာ သင့်တော်သည်။

အထူး – စာချ ု ပ်ချ ု ပ်ဆိုခြင်း၊အာမခံခြင်းကိစ္စများတတ်နိုင်သမျှရှောင်ပေးရမည်။အမှားတစ်ချက်ကြောင့် ဘဝတစ်သက် မှောက်ရတတ်အခွင်အရေးများ ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။ငွေနှင့်လိုက်လျှင်ရှုံးသွားတက်ပါ၏။ ပစ္စည်းမငှါးရမ်းပါနှင့်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် တနင်္လာသားသမီများတို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ်းစာဆင်ခြင်ပြိးသတိနှင့်လုပ်ကိုင်သင့်၏။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် တနင်္လာသားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တော့”သောကြာ ,စနေ” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။

ထီးထိုးရန်-အကျိူ းပေးအက္ခရာနှင့်ဂဏန်း-{ဈ၊၊ည၊ဇ၊}{၄,၂,၉,၁} ၄အစ, ၄,၁အဆုံး ထီးထိုးပေးပါ။

အကျိူ းပေးအက္ခရာ -{ဈ၊၊ည၊ဆ၊ဇ၊ }

အကျိူ းပေးဂဏန်း-{၄,၂,၉,၁}

အကျိူ းမပေးနေနံ-{“သောကြာ,စနေ”}

အကျိူ းပေးအရောင်- အဖြူရောင်,ပန်ရောင်

အကျိူ းမပေးအရောင်- အနီ၊ အညိုရောင်

ဆောင်ရန်- အဖြူရောင် ပုလဲ

ယတြာ – မိမိမွေးနေ့တွင် ဇွန်ညွှန့်၊ခရေညွှန့်၊ဂန္ဓာပန်းအဖြူရောင်(၁၅)ပွင့်နှင့်ဆီးမီးသက်စေ့ပူဇော်ပေးပါ။သရက်သီး၊သင်္ဘောသီးတို့ကိုစိပ်၍ဆွမ်းတော်ကပ်လှူဆုတောင်းပါ။

Credit – Original uploader