ဗုဒၶ ဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ားက ဤႏွစ္ သူတစ္ပါးကို အားကိုး၍ မရေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ယခုႏွစ္သူမ်ားတကာထက္ပို၍ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို႔ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွအဆင္ေျပလာမည္။

မိမိအတြက္အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင္အလမ္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားပါ ရရွိမည္ ..။ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ေရွ႕ပိုင္း(၆)လတြင္ ေနရာသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားသစ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။

စီးပြားအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ကားပိုင္ျဖစ္သြားတက္၏။ မထင္မွတ္ထားေသာ ခရီးမ်ား၊ မရည္႐ြယ္ေသာ ခရီးမ်ား သြားရတတ္၏။

လူမ်ိဳးျခား ကူညီျခင္းႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္ျဖစ္၏။လူမ်ိဳ းကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳ းေပးမည္။ဝန္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း၊ အေျခအေန ျမင့္တက္ျခင္း ႀကဳံရလိမ့္မည္ ျဖစ္၏ …။

ေနာက္ ၆လေတြ႕မွာ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ႀကဳံရမည္။ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။

ပတ္ဝန္းက်င္မွမိမိအား ျပစ္တင္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားအၿမဲရွိေနႏိုင္ပါသည္။အလုပ္အကိုင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။႐ုံးျပင္ကႏၷား၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္၊ ျပသနာႀကီးစြာေျဖရွင္းရတတ္သည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားတိုင္း အတိုက္အခံႀကဳံ ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရမည္ …။

စီးပြားေရး.. ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေခတ္မွီဆံသ ဆံရိတ္ အလွျပင္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း ေကာင္းမည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက ေငြေၾကး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ လူစြမ္းအားအရင္းအႏွီးကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္သည္။့အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံး ဖ်က္ဆီးခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

မည္သူကိုမွ် ယုံၾကည္ ၍မရပါ။ အထူး အဂါသၤား၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္ …။

လႈမႈေရးရာ.. အမ်ားကိစၥ၊အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေပးရတတ္သည္။ စိတ္ေလာၿပီးသူတစ္ပါးသူအကူအညီျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမ်ားေရွာင္က်ဥ္ေပးပါ။

ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကား အယူအဆ သေဘာထားမကိုက္မႈမ်ား ႀကဳံရမည္။အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ မိမိအား အသုံးခ်ခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ လုပ္ကိုင္ပါ …။

ပညာေရး လိုက္စားေနသူမ်ားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကိုသာဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ပညာေရးတြင္မိမိရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္အတြက္ အပူေၾကာင့္ ပညာအစြမ္းေလ်ာ့နည္းသြားတတ္သည္။ ရပ္နားတာမ်ိဴး ႏွစ္ေအာက္တာမ်ိဳးႀကဳံေတြ႕ ရတတ္သည္ …။လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၎၊ စိတ္အလိုမက်ျခင္းလည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားမိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်ျခင္း စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႀကဳံ တတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လက္စားေခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရတတ္သည္။ အေမြကိစၥရပ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္ မိသားစုအတြက္ေၾကာင့္ အပယ္ခံဘဝေရာက္ ရတတ္သည္။ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္သူ ေပၚေပါက္မည္။ သားသမီးမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိသားစုအတြင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။

က်န္းမာေရး ေဖာကိျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံ ရတတ္သည္။ ေလးဘက္နာ၊ အ႐ိုးအေၾကာ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေရွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာပါ …။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}၈ အစ, ၉ အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ …။အစိုးရဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ (အႀကံျပဳတာပါ)

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “အဂၤါ”,”ေသာၾကာ” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္ပါသည္ …။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}

အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၈၊၇၊၃၊၉}

အက်ိဴးမေပးေနနံ-{“အဂၤါ,ေသာၾကာ”}

အက်ိဴးေပးအေရာင္- ခရမ္း၊ နံ႔သာေရာင္

အက်ိဴးမေပးအေရာင္- သင္ပုတ္၊အညိဳ႕၊အျဖဴ

ေဆာင္ရန္- အစိမ္းေရာင္ရွိေသာေက်ာက္စိမ္းရတနာ

ယၾတာ – အပတ္တိုင္ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ပိေတာက္ၫႊန႔္၊ ပိန္းပန္း၊ ေ႐ႊပန္း၊ ႐ြက္ေလွမ်ားကို ေငြပန္းအိုးမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ေ႐ႊဆိုင္းကပ္လႉ ၊ယပ္(၇)ေခ်ာင္းလႉေပးပါ။

အေရွ႕ေတာင္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ တံထားေဆာက္ ကုသိုလ္ျပဳပါ …။

credit-Orginal Uploader

Unicode

ဗုဒ္ဓ ဟူးနေ့ မွေးဖွားသူများက ဤနှစ် သူတစ်ပါးကို အားကိုး၍ မရသော နှစ်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်သူများတကာထက်ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သော စွမ်းအားရှင်များဖြစ်နိုင်သလို့ အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှအဆင်ပြေလာမည်။

မိမိအတွက်အကျိူး ဖြစ်ထွန်းသည့် အခွင်အလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်များပါ ရရှိမည် ..။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သားသမီးများ ယခုနှစ်တွင်ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင် နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။

စီးပွားအရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ကားပိုင်ဖြစ်သွားတက်၏။ မထင်မှတ်ထားသော ခရီးများ၊ မရည်ရွယ်သော ခရီးများ သွားရတတ်၏။

လူမျိုးခြား ကူညီခြင်းနိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်းများ ကြုံရမည်ဖြစ်၏။လူမျို းကွဲ လူမျိုးခြားအကျို းပေးမည်။ဝန်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်း၊ အခြေအနေ မြင့်တက်ခြင်း ကြုံရလိမ့်မည် ဖြစ်၏ …။

နောက် ၆လတွေ့မှာ သားသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့်ပက်သတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရမည်။ငွေဒလဟော ထွက်ခြင်း၊ငွေအတွက်ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရမည်။စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်၏။

ပတ်ဝန်းကျင်မှမိမိအား ပြစ်တင်တင်ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများအမြဲရှိနေနိုင်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက်တတ်၏။ရုံးပြင်ကန္နား၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရတတ်၊ ပြသနာကြီးစွာဖြေရှင်းရတတ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်း အတိုက်အခံကြုံ ပြီးမှ အောင်မြင်ရမည် …။

စီးပွားရေး.. ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ခေတ်မှီဆံသ ဆံရိတ် အလှပြင်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်များ ဖွင်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း ကောင်းမည်။

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက ငွေကြေး၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် လူစွမ်းအားအရင်းအနှီးကို ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်သင့်သည်။့အခွင့်အရေးများ နစ်နာဆုံးရှုံး ဖျက်ဆီးခံရနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။

မည်သူကိုမျှ ယုံကြည် ၍မရပါ။ အထူး အဂါင်္သား၊ သောကြာသားသမီးများ ဒုက္ခပေးတတ်သည် …။

လှုမှုရေးရာ.. အများကိစ္စ၊အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုများပြု လုပ်ပေးရတတ်သည်။ စိတ်လောပြီးသူတစ်ပါးသူအကူအညီဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းများရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။

ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြား အယူအဆ သဘောထားမကိုက်မှုများ ကြုံရမည်။အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ၌ မိမိအား အသုံးချခံအဖြစ် ထည့်သွင်းပါက လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် လုပ်ကိုင်ပါ …။

ပညာရေး လိုက်စားနေသူများအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုသာဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ပညာရေးတွင်မိမိရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုများဆွတ်ခူးနိုင်မည်။

သို့သော် အိမ်အတွက် အပူကြောင့် ပညာအစွမ်းလျော့နည်းသွားတတ်သည်။ ရပ်နားတာမျိူး နှစ်အောက်တာမျိုးကြုံတွေ့ ရတတ်သည် …။လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အချစ်ရေးကို ဦးစားမပေးသင့်ပါ။

တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကိုသော်၎င်း၊ စိတ်အလိုမကျခြင်းလည်း ဖြစ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များမိသားစုအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြုံ တတ်သည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ဖက်၏ လက်စားချေတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတတ်သည်။ အမွေကိစ္စရပ်များ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည် (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအနွယ် မိသားစုအတွက်ကြောင့် အပယ်ခံဘဝရောက် ရတတ်သည်။ကြားဝင်နှောက်ယှက်သူ ပေါ်ပေါက်မည်။ သားသမီးများ၊ သူငယ်ချင်းများ မိသားစုအတွင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။

ကျန်းမာရေး ဖောကိပြန်မှုများနှင့် ကြုံ ရတတ်သည်။ လေးဘက်နာ၊ အရိုးအကြော၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများ ခံစားရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန် ခရီးသွားလာပါ …။

ထီးထိုးရန်-အကျိူ းပေးအက္ခရာနှင့်ဂဏန်း-{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}၈ အစ, ၉ အဆုံး ထီးထိုးပေးပါ …။အစိုးရဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော အလုပ်အကိုင်များ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ (အကြံပြုတာပါ)

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “အင်္ဂါ”,”သောကြာ” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်ပါသည် …။

အကျိူးပေးအက္ခရာ -{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}

အကျိူးပေးဂဏန်း-{၈၊၇၊၃၊၉}

အကျိူးမပေးနေနံ-{“အင်္ဂါ,သောကြာ”}

အကျိူးပေးအရောင်- ခရမ်း၊ နံ့သာရောင်

အကျိူးမပေးအရောင်- သင်ပုတ်၊အညို့၊အဖြူ

ဆောင်ရန်- အစိမ်းရောင်ရှိသောကျောက်စိမ်းရတနာ

ယတြာ – အပတ်တိုင် မိမိမွေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း၊ပိတောက်ညွှန့်၊ ပိန်းပန်း၊ ရွှေပန်း၊ ရွက်လှေများကို ငွေပန်းအိုးများနှင့် ပူဇော်ပေးပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ရွှေဆိုင်းကပ်လှူ ၊ယပ်(၇)ချောင်းလှူပေးပါ။

အရှေ့တောင်အရပ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ လမ်းခင်းခြင်းနှင့် တံထားဆောက် ကုသိုလ်ပြုပါ …။

credit-Orginal Uploader