တန ဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

(1) ခရီးသြားရင္းထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါက 13အတြဲ( သုိ ့မဟုတ္)18အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားသင္တန္းတက္ရင္းဖူးစာဘက္ခ်စ္သူႏွင့္ဆုံေတြ႕မည္

(3)40ေက်ာ္အပ် ဳ ိ လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား အေနနီးသူႏွင့္ဖူးစာေရစက္ဆုံ၍ မဂၤလာရက္ျမတ္တြက္ခ်က္ခါလက္ထပ္ရပါမည္

(4)အလုပ္ေျပာင္းလိုသူမ်ားအနည္းငယ္ျကန္ ့ျကာျပီးမွွေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ လုပ္သက္ျကာသူမ်ားရာထူးတိုးျခင္း (သုိ ့မဟုတ္)ေနရာေကာင္းရျခင္းရွိမည္

(5)အေျကြးရွိရင္ေျကမယ္ ရစရာရွိရင္လည္း ေလးပုံသုံးပုံျပန္ရမယ္

(6)4လပုိင္းနဲ႕9လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္မည္

(7)မိမိအသြားခ်င္ဆုံးခရီးတစ္ခုကုိလက္ေတြ႕ထြက္ရမည္

(8)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးပစၥည္တစ္ခုကုိဝယ္ဖို ့လိုအပ္ေသာေငြမေမ်ွာ္လင့္ဘဲရရွိပါမည္

(9)ဘာသာေရးဆုိင္ရာအဓိဌာန္တစ္ခုလုပ္ရမည္ အဓိဌာန္လည္းေအာင္ျမင္ပါမည္

(10)အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္ဝင္မည္

(11)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးစာအုပ္တစ္အုပ္ကုိလက္ေဆာင္ရရွိပါမည္

ယျတာ အဂၤါညေနတုိင္းငါးစာေက်ြးေပးပါ

တနလၤာသားသမီးမ်ား

(1)ကားဘီးေပါက္သံ ဆိုင္ကယ္ဘီးေပါက္သံျကားပါကထီထိုးပါ ထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါက 16အတြဲ 36အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားခရီးသြားရင္းမိမိဖူူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရပါမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားဘာသာေရးအဓိဌာန္ေတြလိုက္လုပ္ရင္း မိမိရဲ႕စိတ္တူကုိယ္တူဖူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရပါမည္

(4)အလုပ္တြင္မိမိႏွင့္အဆင္မေျပသူတစ္ဦးလက္ရွိအလုပ္မွတစ္ျခားအလုပ္ေနရာသစ္သုိ ့ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

(5)မိမိ သင္ခ်င္ေနတဲ႕ပညာရပ္တစ္ခုကိုသင္ခြင္႔ရပါမည္

(6)4လပုိင္းႏွင့္10လပုိင္းျကားေငြေျကးကံေကာင္း၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)မိမိေပ်ာက္ေနတဲ႕ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းတစ္ခ် ဳ ိ ့ျပန္ေတြ႕ပါမည္

(8)မိမိအေပါ ္စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေနသူႏွင့္ျပန္အဆင္ေျပမည္

(9)အိမ္ေထာင္ဘက္၏အက် ဳိ းေက်းဇူးခံစားရပါမည္

(10)အေမြအႏွစ္ရျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ေျမယာဝင္ျခင္းရွိမည္

(11)ဘုရားပုံေတာ္ ဝင္မယ္ အဲဒီလိုဝင္ျပီးတာနဲ႕သင့္အတြက္ကံေကာင္းမူ ့မ်ားစတင္ခံစားရပါလိမ့္မည္

ယျတာ အသက္ျကီး၍ဆင္းရဲေသာအဖိုးအိုအဖြားအိုမ်ားအားမျကာခဏေငြေျကးေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းေပးပါ

အဂၤါသားသမီးမ်ား

(1)အလြမ္းအေဆြသီခ်င္းဖြင့္လာေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါက ထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါ 58အတြဲ59အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ား facebookေပါ ္တြင္friendျဖစ္သူႏွင့္ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္လိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား ရိပ္သာသြားရင္းဖူးစာဘက္ႏွင့္ဆုံေတြ႕ႏူိင္ပါသည္

(4)အလုပ္တြင္မိမိအထက္လူျကီးမွမိမိ၏လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကုိသေဘာက်ေသာေျကာင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလစာမ်ားပုိေပးလိမ့္မည္

(5)ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားကုိပုိမိုေလ့လာခြင့္ရရွိမည္

(6)5လပိုင္း9လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)ဆုမဲေပါက္တာမ် ဳိ းကံစမ္းမဲေပါက္တာမ် ဳိ းျကုံရမည္

(8)မိမိရစရာရွိေသာေငြေျကးမ်ားျပန္လည္ရရွိလိမ့္မည္

(9)မိမိျဖစ္ေနေသာေရာဂါ ေဝဒနာအတြက္ေဆးဝါးေကာင္းေတြ႕ရွိမည္

(10)မိဘမ်ားအေပါ ္မိမိျပုလုပ္ေပးခ်င္ေနေသာကိစၥကုိလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(11)မိမိအေတြ႕ခ်င္ဆုံးသူႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင္႔ရပါမည္

ယျတာ အဂၤါေထာင္႔ႏွင့္ရာဟုေထာင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ေရ၁၁ခြက္စီေလာင္းလွဴ ေပးပါ

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

(1)အရက္မူူးျပီးသီခ်င္းဆုိရင္းထီလည္ေရာင္းသူထံတြင္ထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါလိမ့္မည္ ထီထိုးပါက 68အတြဲ38အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္မိမိထက္အသက္ျကီးသူႏွင့္ဆုံေတြ႕၍ဖူူးစာဆုံမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳ ိျကီးမ်ား မိမိႏွင့္စိတ္တူကုိယ္တူ ဝါသနာတူ သူႏွင့္ဖူးစာဘက္ျကုံ၍ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိပါမည္

(4)မိမိအလုပ္အတြင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမိုရရွိေသာေနရာသုိ ့ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမည္

(5)နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားပုိမိုေလ့လာခြင့္ရတတ္သလို မိမိအားအကူအညီေပးမည့္သူလည္းေပါ ္လာလိမ့္မည္

(6) 6လပုိင္းႏွင့္11လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္မည္

(7)တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းတစ္ခုေကာက္ရလိမ့္မည္

(8)အဓိဌာန္တစ္ခုလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအဓိဌာန္အာင္ျမင္၍ မိမိဆုေတာင္းထားေသာကိစၥဆုေတာင္းျပည့္လိမ့္မည္

(9)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးရတနာတစ္ခုရရွိပါလိမ့္မည္

(10)မိမိအေပါ ္အဆိုးျမင္ခဲ႕သူမ်ားမွမိမိအားျပန္လည္ေတာင္းပန္၍အျမင္ျကည္လင္လာျကလိမ့္မည္

(11)စက္ပစၥည္းအသစ္ဝင္မည္

ယျတာ ဗုဒၶဟူူးေထာင့္ႏွင့္ေသာျကာေထာင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ ေရ၁၁ခြက္စီေလာင္းလွဴ ေပးပါ

ျကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

(1)လမ္းေလးခြဆုံရာတြင္ေရာင္းေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါမည္ထီထိုးပါက 56အတြဲ13အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္မိမိထက္အသက္ငယ္ရြယ္သူႏွင့္ဖူးစာဆုံပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားမေမ်ွာ္လင့္ဘဲအခ်စ္ေဟာင္းႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္

(4)ရာထူူးတိုးရန္ျကန္ ့ျကာေနသူမ်ားရာထူူးတိုးသတင္းေကာင္းျကားရလိမ့္မည္

(5)ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစကားေျပာတစ္ခုခုကုိဆရာေကာင္းထံတြင္သင္ယူခြင့္ရရွိလိမ့္မည္

(6)3လပုိင္းႏွင့္6လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္လိမ့္မည္

(7)မိဘအေမြအႏွစ္ရရွိတတ္သလို ေျမယာေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအဆင္ေျပလိမ့္မည္

(8)မိဘ၏က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(9)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးပစၥည္းတစ္ခုကုိလက္ေဆာင္ရရွိလိမ့္မည္

(10)မိမိစိတ္ေသာကေရာက္ေနရေသာကိစၥမ်ားအတြက္လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းေျကာင္းကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိလိမ့္မည္

(11)တရားဘာဝနာအားထုတ္ျကသူမ်ားတရားထူးတရားျမတ္ရရွိပါလိမ့္မည္

ယၾတာ ျကာသာပေတးေထာင့္ႏွင့္တနလၤာေထာင့္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ကိတ္မုန္ ့လွဴ ေပးပါ

ေသာျကာသားသမီးမ်ား

(1)မိခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသီခ်င္းဖြင့္လာေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါ 75အတြဲ59အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ ဘဝအေရးအတြက္မို ့လို ့ခပ္ေဝးေဝးေနေနရေပအုံးေတာ့မည္ ေဝးေနရေတာ့မွပုိပုိခ်စ္ေနမိမွန္းပုိသိခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳ ိျကီးမ်ားမိမိႏွင့္စိတ္တူဝါသနာတူသူႏွင့္အြန္လိုင္းတြင္ရင္ႏွီးခြင့္ဆုံဆည္းခြင့္႐ရွိပါလိမ့္မည္

(4)အလုပ္တြင္မူလအလုပ္တာဝန္အျပင္ အလုပ္တာဝန္ပုိမ်ားကုိပါထပ္မံလုပ္ကုိင္ေပးေနရပါလိမ့္မည္

(5)ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ားပုိမိုေလ့လာခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္

(6)သျကၤန္ေက်ာ္ေနာက္ပုိင္းေငြကံေကာင္း၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးစက္ပစၥည္းတစ္ခုခုဝင္လာပါလိမ့္မည္

(8)က်န္းမာေရးတြင္ ခ်ြဲျကပ္ ရင္ျကပ္ ျပီးေမာေနတတ္ပါတယ္ အေအးခံလြန္းတာ အေအးစာအလြန္အက်ြံ႕စားသုံးတာမ် ဳိ းေရွာင္ပါ

(9)ဘာသာေရးဆိုင္ရာဓါတ္ပုံတစ္ပုံဝင္ျပီးတာနဲ႕အထူးကံေကာင္းမူ ့မ်ားျကုံရပါမည္

(10)ကြဲကြာေနသည္မွာျကာျပီျဖစ္ေသာ မိမိအေတြ႕ခ်င္ဆုံးသူႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္

(11)သားသမီးရွိသူမ်ား သားသမီးပညာေရးအတြက္ေကာင္းသတင္းျကားရပါလိမ့္မည္

စေနသားသမီးမ်ား

(1)ဘုရားဖူးသြားရင္း ထီထိုးပါက ထီကံေကာင္းပါလိမ့္မည္ ထီထိုးပါက 91အတြဲ82အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2) မိမိႏွင့္အေနနီးေသာသူငယ္ခ်င္းမွမိမိအားခ်စ္ခြင့္ပန္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳ ိျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားေဆးရုံေဆးခန္းသြားရင္း မိမိဖူူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(4)အလုပ္အတြင္းေနရာအေျပာင္းအလဲျကုံျပီးတာနဲ႕လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မူ ့မ်ားျကုံရပါမည္

(5)နည္းပညာဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားေလ့လာဆည္းပူူးခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(6) 8လပုိင္းႏွင့္12လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္၍ကံေကာင္းပါမည္

(7)မိမိ မိသားစုႏွင့္အတူ စုေပါင္းအလွဴ အတန္းျပုရမည္

(8) အာရုံေျကာအားနည္းတတ္ျပီး မ်က္မွန္မတပ္ရေသးသူမ်ား ပါဝါမ်က္မွန္တပ္ရပါလိမ့္မည္

(9) ဘုန္းကံျမင့္မားမည့္ႏွစ္ျဖစ္၍ အလုပ္တြင္ရာထူူးတိုးရန္ျကန္ ့ျကာေနသူမ်ားရာထူူးတိုးမည့္အခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ားျကုံရပါလိမ့္မည္

(10) အမိအဖဘက္မွေန၍အေမြအႏွစ္ေကာင္းမ်ားရရွိႏူိင္ေသာႏွစ္ပါ

(11)မိဘမ်ားသြားခ်င္ေနေသာခရီးကုိလိုက္ပုိ ့ေပးႏူိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိပါလိမ့္မည္

ရာဟုသားသမီးမ်ား

(1) အတိတ္နမိတ္ေကာင္းေသာသီခ်င္းမ်ားဖြင့္ထားေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးေပးပါ 45အတြဲ46အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ခ်စ္ခြင့္ပန္ထားသူမ်ား မိမိခ်စ္ရသူထံမွအေျဖေကာင္းျကားရပါမည္ ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနသူမ်ား မိမိေမ်ွာ္လင့္ေနသူထံမွရင္ဖြင့္ခ်စ္ေရးဆိုျခင္းခံရပါမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရင္းဖူးစာဘက္ေတြ႕ပါမည္

(4) အလုပ္မွေစလႊတ္ေသာ သင္တန္းေကာင္းတက္ခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(5) မိမိအလိုခ်င္ဆုံးေသာ စာအုပ္ေဟာင္းတစ္အုပ္ကုိျပန္လည္ေတြ႕ရွိျပီးဝယ္ယူခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(6)5လပုိင္းႏွင့္9လပုိင္းျကား ကံေကာင္းလာဘ္ရႊင္၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)တကယ္လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာစားစရာ ဝတ္စရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးကမ္းလွဴ ဒါန္းႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(8) ခါးနာ ဒူူးနာျဖစ္တတ္ျပီး အဲဒီအတြက္ထိေရာက္ေသာ ေဆးဝါးေကာင္းမ်ားလည္းလက္ေဆာင္႐ရွိပါလိမ့္မည္

(9) မေမ်ွာ္လင့္ဘဲဆုမဲမ်ားထေပါက္မည္႔ႏွစ္ပါ အလိုလိုေနရင္းကံထူး ကံေကာင္းမူ ့မ်ားျကုံရပါလိမ့္မည္

(10) ငယ္ရြယ္သူမ်ားပညာေရးအတြက္သတင္းေကာင္းျကားရပါလိမ့္မည္

(11)မိမိေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္းျပန္ေတြ႕ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ရစရာရွိေသာေငြေျကးတစ္ခ် ဳ ိ ့ျပန္ရျခင္း ေပးစရာရွိေသာေငြေျကးမ်ားျပန္ေပးႏူိင္ပါလိမ့္မည္

ွဆရာ ေက်ာ္ဘိုဘိုဟိန္း 09401545306