အမ်ိဳး သ မီး တ ေယာက္ အဲ ကြန္း ခန္း ထဲ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား တယ္ ။ ဘယ္ ေလာက္အိပ္ မိ တာ မ သိ ေပ မယ့္ ေအး တာ နဲ႔ ႏိုး လာ တယ္ ။

အဲ ကြန္း ပိတ္ ၿပီး ၁၀ မိ နစ္ေလာက္ ႏွပ္ ေန ေသး တာ ၊ ေရ ဆာ တာ နဲ႔ ေရ ထ ၿပီး ေသာက္ လိုက္ တာ ( အိုး ထဲ က ေရ ေနာ္ ) ေက်ာ ႐ိုး ထဲ က ေန ေခါင္း ရဲ႕ ေနာက္ ေစ့ ကို

ဓား အ ခြၽန္ နဲ႔ ေထာက္ ထား သ လို ခံ စား လိုက္ ရ တာ ၃ နာ ရီ ေလာက္ နား ၿပီး ေခါင္း ေလွ်ာ္ ေရ ခ်ိဳး လုပ္ေပ မဲ့ ဘယ္ လို မွ မ သက္ သာ ပါ ။

ဘာ ေဆး ေသာက္ ရင္ ေကာင္း မ လဲ ၊ ဘာ လုပ္ ရင္ ေကာင္း မ လဲ ေပါ့ ။ အ မ်ိဳးသား က လည္း ေခါင္း နဲ႔ ဇက္ ကို ႏွိပ္ ေပး ေပ မယ့္ မ ထူး ျခား လာ ပါ ။

ေနာက္ အိပ္ ယာ ဝင္ ခါ နီး ဆ ရာ ႀကီး ဦး ရန္ ေအာင္ ရဲ႕ ပို႔ ခ် ခ်က္ ထဲ က စ ကား ကို ၾကားေယာင္ မိ လို႔ ေခြး ေတာက္ အ ႐ြက္ ေျခာက္ ေလး ေတြ ကို

ေခါင္း အုံး ေလး လို ထည့္ ၿပီး ဇက္ ေၾကာ တက္ ရင္ ဇက္ ကို ၊ ေပါင္ ကိုက္ ရင္ ေပါင္ေအာက္ ကို ၊ လက္ ကိုက္ ရင္ လက္ ေအာက္ ကို ၊ ေခါင္း ကိုက္ ရင္ ေခါင္း အုံး အိပ္ပါ လို႔ ၾကား ဘူး တယ္ ။

ဒါ ကို ျပန္ သ တိ ရ ၿပီး အ ရိပ္ ေျခာက္ လုပ္ ထား တဲ့ ေဂြး ေတာက္ ႐ြက္ က လည္း အ ဆင္ သင့္ ရွိ ေလ ေတာ့ ေခါင္း အုံး အိပ္ လိုက္ တာ ပ ထ မ တစ္ နာ ရီ ၊ ဒု တိ ယတစ္ နာ ရီ ၊

တ တိ ယ တစ္ နာ ရီ သိ သိ သာ သာ ေပ်ာက္ ကင္း သြား ပါ တယ္ လို႔ ဖတ္ လိုက္ ရ လို႔ တိုက္ ဆိုင္ သူ မ်ား အ သုံး ျပဳ ႏိုင္ ရန္ ျပန္ လည္ မွ် ေဝ ပါ သည္ ။