အိ မ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး အိမ္ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ား

သစ္ပင္ ပန္းမန္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့္တင့္မၽွတေစသလို သတၱဝါေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္ … ။ မိမိအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿခံ ထဲ၊ အိမ္ ဝန္းထဲမွာ အပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ရႊင္လန္းေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ … ။

ဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးျမန္မာအယူအရ မိမိ အိမ္၊ ၿခံ ထဲမွာ မစိုက္အပ္ ၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္ … ။သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီအယူအဆေတြ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔ဘဲ ဆိုဆို ၊ ေရွးထုံးကိုလည္း မပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားပဲ ေျပာေျပာ အိမ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေရွးျမန္မာ အယူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ။

အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား ။
———————————————————-

အိမ္၏ အေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္ ၊ သေျပပင္မ်ား မစိိုက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။

ေအနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္ ၊ ထိန္ပင္ ်မား မစိုက္ရ။ ေတာင္ဘက္တြင္ ၾသႇီၾသႇားပင္ ၊ ဖီးျခမ္းငြက္ေ်ပာ ၊ သေဘၤာပင္်မား မစိုက္ရ။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ ဆန္းပင္၊ သဖန္းပင္ ႏြင္႕ ႀသီြၾသႇားပင္ မစိုက္ရ။

အဆိုပါ အပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္။ ေရာဂါဘယ ထူေျပာမည္။

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္ ၊ ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။

အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း ။
———————————-

တနဂၤေႏြ – ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္တတ္သည္။

တနလၤာ – ႏွစ္လေျမာက္တြင္ သား သမီး ဖြားျမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမည္။

အဂၤါ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ႂကြယ္ဝမည္။

ဗုဒၵဟူး၊စေန- သုခ ခ်မ္းသာရမည္။

ၾကာသပေတး – ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမည္။

ေသာၾကာ – သုံးလ ၾကာလၽွင္ သုခ ပြားမည္။

အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း ။

တန္ခူးလ – ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမည္။

ကဆုန္လ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ႂကြယ္ဝမည္။

၀ါေခါင္လ – ဥစၥာ စီးပြား တိုးပြားမည္။

နတ္ေတာ္လ – ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာမည္။

ျပာသိုလ – လူအမ်ား ခ်ီးမြမ္းမႈ ရမည္။

တေပါင္းလ – ခ်မ္​းသာ ႂကြယ္ဝမည္။

က်န္ေျခာက္လတြင္ ေဆာက္ပါက ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ၾကဳံရတတ္သည္။

ယေန႔ေခတ္မွာ အိမ္ကို သစ္သား အေျချပဳၿပီး မေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲ။ဒါေပမယ့္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္တာမ်ိဳးတို႔ ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သုံးေနၾကေသးတာေၾကာင့္ သစ္ဟာ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ့ အဓိက ပါဝင္ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ေရွးျမန္မာ လူႀကီးမ်ားကေတာ့ အိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ရင္ သစ္ကို အလြန္စိစစ္ပါတယ္ … ။

ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ သိသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး ။
————————————

အိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး အိမ္ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ား

၁။ ခုတ္ျဖတ္စဥ္ တြဲလြဲ က်ေနေသာသစ္ (သစ္ဆြဲခ်)

၂။ သစ္ခြ သစ္ကိုင္းၾကားတို႔တြင္ တင္ေနေသာသစ္ (လူေကာင္တင္)

၃။ အဖ်ားႀကီး၍ အရင္းရႉးေသာသစ္ (သစ္ဘီးလူး)

၄။ အရင္းအဖ်ားရႉး၍ အလယ္တြင္ ႀကီးေသာသစ္ (သစ္နပုန္း)

၅။ လမ္းကူး ေခ်ာင္းကူးသစ္ (သစ္တံတား(ခ) သစ္လမ္းကူး)

၆။ အပင္ခ်င္း အကိုင္းခ်င္း ႀကိတ္ေသာသစ္ (သစ္ႀကိတ္)

၇။ အပင္တြင္ ႏြယ္ရစ္ပတ္ေနေသာသစ္ (သစ္နဂါး)

၈။ မ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သို႔ အကြက္ထေနေသာသစ္ (သစ္စည္ယို)

အိမ္ ၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မသုုံးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁) မ်ိဳး ။

၁။ မိေက်ာင္း

၂။ မအူ

၃။ သခြတ္

၄။ ေညာင္

၅။ သၽွီသၽွား

၆။ သီး(သား)

၇။ သေျပ

၈။ သစ္စိမ္ေရသား

၉။ ကေလာ

၁၀။ လက္ပံ

၁၁။ လဲ

အိမ္ ၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ား ။

၁။ တိုင္ေဟာင္းကို ပန္းမဆြဲရ ။

၂။ ထုပ္မစြပ္ခင္ ယက္မ မတင္ရ ။

၃။ တိုင္တို (ေထာက္တို) ကို ၾကမ္းေပၚ မပိုေစရ ။

၄။ ၾကမ္းခင္းတိုင္တြင္ ၀ါးမတင္ရ ။

၅။ ေခါင္ေလၽွာက္ခြတြင္ မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ ။

၆။ တိုင္ထူရာတြင္ တိုင္ခ်င္း မထိရ ။

၇။ အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ ဝန္း မခတ္ရ ။

၈။ ထုပ္ ၊ ေလၽွာက္ ၊ ဒိုင္း ၊ ျမား ၊ ခါးပန္း တို႔ကို အလယ္တည့္တည့္တြင္ မဆက္ရ ။

၉။ အမ်ိဳးမတူေသာ သစ္ခ်င္း မဆက္ရ ။

၁၀။ အိမ္ေဟာင္း၏ ေလၽွာက္ေပၚတြင္ အိမ္သစ္၏ ေလၽွာက္ကို တင္၍ မဆက္ရ ။

တိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ အေနအထားအရ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔အား လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး ။

ဒါေပမယ့္လို႔ ” ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသုံးလည္း မႂကြယ္နဲ႔” စကားလိုမ်ိဳးပါပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ျမဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို မၽွေဝခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ … ။

ဖတ္ရႉ႔သူအားလုံး သာယာေအးခ်မ္းတဲ့ အိမ္ေဂဟာေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႕ … ။

Credit : မူရင္းေရးသားသူ

Unicode
အိမ်ဝင်းအတွင်း မစိုက်အပ်သောအပင်များ နှင့် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်များ

အိမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး အိမ် ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ

သစ်ပင် ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ် … ။ မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ခြံ ထဲ၊ အိမ် ဝန်းထဲမှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။

ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိ အိမ်၊ ခြံ ထဲမှာ မစိုက်အပ် ၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင်တစ်ချို့ရှိပါတယ် … ။သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအယူအဆတွေ ခေတ်မမီတော့ဘူးလို့ဘဲ ဆိုဆို ၊ ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားပဲ ပြောပြော အိမ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှေးမြန်မာ အယူတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။

အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များ ။
———————————————————-

အိမ်၏ အရှေ့ဘက် မျက်နှာဘက်တွင် ညောင် ၊ သပြေပင်များ မစိိုက်ရ။ စီးပွားပျက်တတ်သည်။

အေနာက်ဘက်တွင် လက်ပံပင် ၊ ထိန်ပင် ျမား မစိုက်ရ။ တောင်ဘက်တွင် သြှီသြှားပင် ၊ ဖီးခြမ်းငွက်ေျပာ ၊ သင်္ဘောပင်ျမား မစိုက်ရ။ မြောက်ဘက်တွင် ထန်းပင်၊ ဆန်းပင်၊ သဖန်းပင် နွင့် သြီွသြှားပင် မစိုက်ရ။

အဆိုပါ အပင်များသည် ဖော်ပြပါ အရပ်မျက်နှာများတွင် ရှိနေပါက စီးပွားယုတ်လျော့မည်။ ရောဂါဘယ ထူပြောမည်။

အိမ်တွင်း အိမ်ပြင် ဆူပူတတ်သည်။ အလိုအလျောက်ရှိနေပါကလည်း နှုတ်ပစ် ၊ ခုတ်ပစ်သင့်ပါသည်။

အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း ။
———————————-

တနင်္ဂနွေ – ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်တတ်သည်။

တနင်္လာ – နှစ်လမြောက်တွင် သား သမီး ဖွားမြင်သော် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမည်။

အင်္ဂါ – ဆန်ရေစပါး ပေါများ ကြွယ်ဝမည်။

ဗုဒ္ဒဟူး၊စနေ- သုခ ချမ်းသာရမည်။

ကြာသပတေး – ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမည်။

သောကြာ – သုံးလ ကြာလျှင် သုခ ပွားမည်။

အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း ။

တန်ခူးလ – ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမည်။

ကဆုန်လ – ဆန်ရေစပါး ပေါများ ကြွယ်ဝမည်။

၀ါခေါင်လ – ဥစ္စာ စီးပွား တိုးပွားမည်။

နတ်တော်လ – ထင်ပေါ် ကျော်စောမည်။

ပြာသိုလ – လူအများ ချီးမွမ်းမှု ရမည်။

တပေါင်းလ – ချမ်​းသာ ကြွယ်ဝမည်။

ကျန်ခြောက်လတွင် ဆောက်ပါက ပျက်စီးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။

ယနေ့ခေတ်မှာ အိမ်ကို သစ်သား အခြေပြုပြီး မဆောက်တော့သလောက်ပါဘဲ။ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်း အလှဆင်တာမျိုးတို့ ၊ ပရိဘောဂတွေမှာတော့ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြသေးတာကြောင့် သစ်ဟာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ရှေးမြန်မာ လူကြီးများကတော့ အိမ်နဲ့ပတ်သတ်ရင် သစ်ကို အလွန်စိစစ်ပါတယ် … ။

ဗဟုသုတ အလို့ငှာ သိသလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး ။
————————————

အိမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး အိမ် ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ

၁။ ခုတ်ဖြတ်စဉ် တွဲလွဲ ကျနေသောသစ် (သစ်ဆွဲချ)

၂။ သစ်ခွ သစ်ကိုင်းကြားတို့တွင် တင်နေသောသစ် (လူကောင်တင်)

၃။ အဖျားကြီး၍ အရင်းရှူးသောသစ် (သစ်ဘီးလူး)

၄။ အရင်းအဖျားရှူး၍ အလယ်တွင် ကြီးသောသစ် (သစ်နပုန်း)

၅။ လမ်းကူး ချောင်းကူးသစ် (သစ်တံတား(ခ) သစ်လမ်းကူး)

၆။ အပင်ချင်း အကိုင်းချင်း ကြိတ်သောသစ် (သစ်ကြိတ်)

၇။ အပင်တွင် နွယ်ရစ်ပတ်နေသောသစ် (သစ်နဂါး)

၈။ မျက်ရည်ပေါက်ကဲ့သို့ အကွက်ထနေသောသစ် (သစ်စည်ယို)

အိမ် ၊ ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မသုုံးအပ်သော သစ် (၁၁) မျိုး ။

၁။ မိကျောင်း

၂။ မအူ

၃။ သခွတ်

၄။ ညောင်

၅။ သျှီသျှား

၆။ သီး(သား)

၇။ သပြေ

၈။ သစ်စိမ်ရေသား

၉။ ကလော

၁၀။ လက်ပံ

၁၁။ လဲ

အိမ် ၊ ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ ။

၁။ တိုင်ဟောင်းကို ပန်းမဆွဲရ ။

၂။ ထုပ်မစွပ်ခင် ယက်မ မတင်ရ ။

၃။ တိုင်တို (ထောက်တို) ကို ကြမ်းပေါ် မပိုစေရ ။

၄။ ကြမ်းခင်းတိုင်တွင် ၀ါးမတင်ရ ။

၅။ ခေါင်လျှောက်ခွတွင် မပြီးခင် ကြမ်းမဖောက်ရ ။

၆။ တိုင်ထူရာတွင် တိုင်ချင်း မထိရ ။

၇။ အိမ်ဆောက်မပြီးခင် ဝန်း မခတ်ရ ။

၈။ ထုပ် ၊ လျှောက် ၊ ဒိုင်း ၊ မြား ၊ ခါးပန်း တို့ကို အလယ်တည့်တည့်တွင် မဆက်ရ ။

၉။ အမျိုးမတူသော သစ်ချင်း မဆက်ရ ။

၁၀။ အိမ်ဟောင်း၏ လျှောက်ပေါ်တွင် အိမ်သစ်၏ လျှောက်ကို တင်၍ မဆက်ရ ။

တိုးတက်လာသော ယနေ့ခေတ် အနေအထားအရ အထက်ပါ အကြောင်းအရာတို့အား လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။

ဒါပေမယ့်လို့ ” ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ စျေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့” စကားလိုမျိုးပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်မြဲခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို မျှဝေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ … ။

ဖတ်ရှူ့သူအားလုံး သာယာအေးချမ်းတဲ့ အိမ်ဂေဟာလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ … ။

Credit : မူရင်းရေးသားသူ