ၾကက္ သြြန္ျဖဴသည္ လူမ်ားအတြက္ အေအးမိျခင္းႏွင့္္ တုုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမွာလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္သလို႔ ၾကက္မ်ားအတြက္ ခုခံံအားစနစ္ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴကိုေရွးေခတ္အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ေဆးအျဖစ္္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္္ က်န္းမာေရးျဖည့္စြက္ေဆးအျဖစ္ လူသိမ်ားလာၾကပါတယ္။

ဥေရာပအစားအစာမ်ားတြင္ ၾကက္သြြန္ျဖဴကိုစားသုံးပါက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းၿပီး ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဒါဆိုိ ၾကက္ေတြမွာေရာ အဘယ္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္နည္း။

ၾကက္သြြန္ျဖဴဟာဆိုရင္ ၾကက္မ်ားအတြက္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပသနာေတြကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အစာစားခ်င္စိိတ္နဲ႔ ၾကက္ဥအ႐ြယ္အစားအေပၚကိုလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြရွိပါတယ္။

ၾကက္သြြန္ျဖဴကိုဘယ္လို႔ အသုံးျပဳႏိုင္မလဲ…

ၾကက္အစာစားထဲဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မည့္သည္အရာမဆို ေသခ်ာျပင္ဆင္ၿပီးမွာသာ ဂ႐ုျပဳၿပီးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ကိုိယ္ေကြၽးမယ္အစာစားကို ၾကက္္ေတြအေနနဲ႔ ယဥ္ပါးလာေအာင္ေတာ့ အရင္ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

ၾကက္သြြန္ျဖဴကို ဘယ္ေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳႏိုင္သလဲ…

ေသးငယ္ေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ၾကက္၏အေရးျပားတြင္ ပြတ္လိမ္းေပးကာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴကို ႀကိတ္ၿပီး အစာစားတြင္ ထည့္ၿပီးအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ခုလို႔ေကြၽးေမြးျခင္းျဖင့္ ၾကက္၏ အူအတြင္းရွိ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား (worms) ကို ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တီေကာင္စတာေတြနဲ႔ေတာ့ ေရာမေကြၽးဖို႔အတြက္ေတာ့ တားျမစ္လိုပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေကြၽးမည့္ဆိုပါကလည္း ၾကက္သြန္ျဖဴ ေလးမႊာေလာက္ကိုပဲ ၾကက္ေသာက္သုံးေရထဲ ထည့္ကာ တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ပဲ တိုက္ေကြၽးပါ။

ေနာက္ၿပီး တျခားအစာစားနဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႈန႔္ကို ေရာေကြၽးမည့္ဆိုပါကာ တျခားအစာစားအမႈန႔္ ၅၀ ေပါင္ဆိုရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႈန႔္ ၁.၅ ေပါင္ႏႈန္းနဲ႔ ထည့္ေကြၽးပါ။

၂၀ Kg ဆိုရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႈန႔္ ဝ.၆ Kg ႏႈန္းနဲ႔ ထည့္ေကြၽးပါ။ အရသာစမ္းသပ္သူမ်ားအေနျဖ င့္ၾကက္သြန္ျဖဴေကြၽးေသာၾကက္မ်ားမွ ၾကက္ဥမ်ားသည္ ပိုမိုႏူးညံ့စြာအရသာရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သုေတသီမ်ားက ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဥႏွင့္ ၾကက္ေခ်းတုိ႔တြင္ဆာလဖာပါဝင္မႈကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟုလည္း ဆိုထားပါေသးတယ္။

ကပ္ပါးေကာင္ကဲ့သို႔ေသ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားကိုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျခေထာက္ကိုိ ပြတ္တိုက္ကာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊၾကက္္ဥ