ႏြား က်င္ငယ္ရည္ေတြကုိ ေဆးဝါးမွီဝဲသံုးေဆာင္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ယံု ယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေသာက္သံုးၾကတာတဲ့ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေတြက ဘာ့ေၾကာင့္ေသာက္သံုးရသလဲဆုိတာအတြက္ သူတုိ႔ေတြဆီမွာ ခုိင္မာတဲ့ လက္ေတြ႔အက်ိဳးရလာဒ္ ေကာင္းေတြရွိေနလုိ႔ပါပဲ။

အိႏၵိယအေနာက္ပုိင္းျပည္နယ္၊ ရက္ဂ်က္သန္၊ အူဒုိင္းပူးရားက အမ်ိဳးသားေတြက ႏြားေတြရဲ႕ က်င္ငယ္ရည္(ဆီး) ေတြကုိ စနစ္တက် ခြက္နဲ႔ခံယူၿပီး ေသာက္သံုးၾကသလုိ မ်က္ႏွာေတြလည္း ေဆး ေၾကာ သန္႔စင္ၾကကာ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေနတဲ့ ဝက္ၿခံေတြအတြက္ အ့ံအား သင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ေပ်ာက္ကင္းသြား တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ႏြားက်င္ငယ္ရည္ေတြက မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပါက္တဲ့ ဝက္ၿခံ၊ ေပြး၊ အဖုအပိန္႔နဲ႔ တျခားေသာ အေရးျပားက်န္းမာေရးျပႆနာေတြကုိ အခ်ိန္တုိတြင္း ထိေရာက္စြာ ကုသႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိထားၾကပါ တယ္။

အဲ့ဒီျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအားလံုးက က်န္းမာေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးေတြ ဆုိရင္ ေတာင္ ဆရာဝန္ထံသြားေရာက္ေမးျမန္း ျပသျခင္းေတြ လံုးဝမရွိၾက ဘူးလုိ႔လည္းသိရကာ သူတုိ႔ဘာသာ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ကုသထံုးေတြ နဲ႔ပဲကုသၿပီးေပ်ာက္ကင္းေနထုိင္လာၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အိႏၵိယအစိုးရသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေဒသႏြားမ်ိဳးထိန္းသိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ထိုႏြားမ်ား၏က်င္ငယ္သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အိႏၵိယအစိုးရသည္ အမဲသားစားသံုးမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ႏြားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထို႔အျပင္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ရူပီ (၅.၈) ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံကာ ႏြားၿခံမ်ား တည္ ေဆာက္ေပးကာ အသက္ႀကီးသြားေသာ၊ ႏြားႏို႔မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာေန ေသာ ႏြားမ်ား၏ ခိုလႈံႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ကာ သားသတ္ရံုသို႔ မပို႔လႊတ္ခံရေစရန္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုႏြားၿခံမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ႏြား၏စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း ခ်ျခင္းမွရရွိေသာဝင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အိႏၵိယတိုင္းရင္းေဆးနည္းပညာ(Ayurveda)တြင္ ႏြားက်င္ငယ္သည္ ထူးျခားေသာကုသ ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက အိႏၵိယေဒသႏို႔စားႏြားမ်ိဳး ‘Gyr Cow’ ၏ က်င္ငယ္ရည္သည္ တန္ဖိုး ႀကီးမားလွေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ‘Gyr Cow’ ၏ က်င္ငယ္ရည္ ထဲတြင္ ျဒပ္ေပါင္းအမ်ိဳး (၅၁၀၀)ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ထဲတြင္ (၃၈၈)မ်ိဳးသည္ ႀကီးမားေသာ ေဆးဖက္ဝင္တန္ဖိုးမ်ား ပါရွိ၍ ေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ကုသေပးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ႏြားက်င္ငယ္ရည္ကို ပထမဦးစြာ ေပါင္းခံစက္ျဖင့္ ေပါင္းခံၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ ရွားရပါသည္။ ေပါင္းခံၿပီးေသာ က်င္ငယ္ရည္အား အမႈန္႔ သို႔မဟုတ္ ပ်စ္ခဲေသာ အရည္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းေဆး ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေပါင္းခံၿပီးေသာ က်င္ငယ္ရည္ ေရာင္းေစ်း သည္ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၀ ရူပီမွ ၁၀၀ ရူပီအထိရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။