ႏိုင္ ငံတကာအဆင့္မွီဆိုတဲ့ ရတနာပုံေစ်းမီးေလာင္မႈကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါ…

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက မီးေလာင္လို႔ ၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာဆိုရင္… ေအာ္ ၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာတဲ့ဆိုၿပီး ၿပီးၿပီ။ ေအာင္မယ္ သမရိုးက်ျဖစ္တာ မထူးဆန္းသလိုလို။ မေတာ္တဆျဖစ္တာလိုလို။ ဘယ္သူမွ မျပစ္မရွိတာလိုလို ပီးေရာ။

ခု မေန႔ညက ေလာင္တဲ့ရတနာပုံေစ်းက ၀ါယာေရွာ့လို႔ေျပာတယ္။ ၀ါယာေလွ်ာ့ မျဖစ္ရဘူးမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၀ါယာေရွာ့က ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ။ အေၾကာင္းအရင္းရွိရမယ္။ မႏိုင္၀န္ေၾကာင့္လား၊ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ၀ါယာအရည္အေသြးမျပည့္လို႔လား ဘာေၾကာင့္လဲ။ လူမေတာ္တဆလား။ ဟုတ္ၿပီးေရွာ့ျဖစ္တယ္ထား။ မီးေလာင္တဲ့အဆင့္မျဖစ္ရဘူး။ ဒီေခတ္မွာ Auto Breaker ေတြအားလုံးသုံးထားတယ္။ ေရွာ့ျဖစ္တာနဲ႔ အဲ့ Breaker ေတြက ျဖတ္မခ်ဘူးလား။ မျပဳတ္ဘူးလား။ Breaker ေတြက သင့္ေတာ္တဲ့ ဟာေကာ တပ္ထားရဲ႕လား။ ဒါေတြစစ္ေဆးရမွာေလ။ လိုအပ္တဲ့အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရမွာေလ။ ၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္တဲ့ေဟ့ဆိုၿပီး ပီးလို႔ဘယ္ရမလဲ။

ေနာက္တဆင့္ ဟုတ္ၿပီေလာင္ၿပီထားလိုက္။ တပ္္ဆင္ထားတဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ အလုပ္လုပ္ရမယ္ေလ။ တန္းအလုပ္လုပ္ရင္ နည္းနည္းပဲေလာင္ရမယ္ေလ။ အေဆာက္အဦးေဆာက္တုန္းက မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ေသခ်ာတြက္ခ်က္လုပ္ခဲ့လား။ အဆင့္မွီစြာတပ္ဆင္ခဲ့လား။ မီးသတ္ဌာနညြန္ၾကားခ်က္ေတြ လိုက္နာခဲ့လား စစ္ေဆးရပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေဈးမီးေလာင္မႈေတြၾကည့္ရင္ နည္းနည္းပါးပါးနဲ႔ၿပီးသြားတယ္ဆိုတာမရိွဘူး။ တစ္ေဈးလံုး ျပာက်ေလာင္ စရာမရိွေတာ့မွ ရပ္သြားတာ မ်ားတယ္။ အဲ့ေတာ့ ခုမီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အေဆာက္အအံု စေဆာက္လုပ္ကတည္းက မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ေသခ်ာဒီဇိုင္းဆဲြေဆာက္ခဲ့လား။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ရင္ ၀င္ထြက္ႏိုင္ဖို႔အေပါက္ေတြ ေသခ်ာလုပ္ထားခဲ့လား။ လုံေလာက္တဲ့ မီးသတ္ေရေလွာင္ကန္ေတြ၊ ေရငုတ္ေတြလုပ္ထားလား။

တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ မီးခိုးေငြ႔အာ႐ံုခံကိရိယာ (Smoke Detectors) ၊ မီးအႏၱရာယ္အခ်က္ေပးစနစ္ (Fire Alarm) အလိုအေလ်ာက္ ေရဖ်န္းစနစ္ (Sprinkler) နဲ႔ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း (Hose Reel)ေတြကို စနစ္တက် အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားခဲ့လား ဆိုတာ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စစ္ေဆးရပါမယ္။

အဲ့ေတာ့ ခုရတနာပုံေစ်း မီးေလာင္တာကို ၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းအလြယ္မၿပီးသင့္ဘူး။ ခုျပန္ေဆာက္ထားတဲ့ ရတနာပုံေစ်းသစ္ႀကီးက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီေဆာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ေလ။ ပထမအႀကိမ္ေလာင္တုန္းကလည္း ၀ါယာေရွာ့ဆိုၿပီး ပီးခဲ့တယ္။ မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္ခဲ့တာလဲ ဒီေန႔အထိ လက္သည္မေပၚခဲ့ဘူး။ ခု ရတနာပုံေစ်း မီးေလာင္မႈကိုေတာ့ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး နစ္နာသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈေတြ ရိွသင့္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႕မွာမွ တာဝန္မရိွသလို ၿပီးဆံုးမသြား သင့္ပါဘူး။

ဒီေလာက္လုပ္ငန္းေတြမေကာင္း စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနခ်ိန္ ခုလိုမီးေလာင္ခံရတာ ျပည္သူေတြအရမ္းကို အထိနာေစပါတယ္…

ေက်ာ္ႀကီး(MDY)

Credit – Blacker