ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ပုံတစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္မွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုထူတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သုံးစြဲေပးၾကဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးစီးမံ ခန႔္ခြဲမႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္က နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သစ္လြင္တဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားကို အသုံးနိုင္ေရး နိုင္ငံေတာ္မွ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေငြစကၠဴမ်ားကို ေခါက္ျခင္း၊ ခ်ိဳးျခင္း၊လိပ္ျခင္း လုံးေျချခင္း ညစ္ပတ္စြန္းေပျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေရးကိုင္တြယ္အသုံးျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴေတြကို ညစ္ႏြမ္းသြားေစမယ့္အျပဳအမႈမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဖို႔ ေမတၱာ ရပ္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားကို အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ပ္ပုံ ေငြစကၠဴမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္နိုင္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ယင္းေငြစကၠဴတစ္ေထာင္တန္ကိုေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္အသုံးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားကိုလည္း ေငြေၾကးတန္ဖိုးအလိုက္ ဆက္လက္ ထုတ္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေငြစကၠဴမ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မရွိေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ျဖင့္ ေဘာင္အတြင္းကသာ ထုတ္တာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴေတြကို ျပန္ျမင္ရတဲ့ အတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္။

Writer- ME(Shwe Yaung Lan)