ေပါင္း တည္ၿမိဳ႕ ပ်ဥ္းပင္ကန္ရပ္ကြက္ မွတ္တိုင္လမ္းတြင္ရွိေသာ ဓနႂကြယ္ဆန္စက္ဂိုေဒါင္အတြင္းမွ ၁၇.၁.၂၀၂၀ ညက မတ္ပဲ တစ္တင္းခြဲ ၂ အိတ္ တစ္တင္း ၆ အိတ္ စုစုေပါင္း ၉တင္း

တန္ဖိုးေငြ (၃၅၀၀၀၀)နီးပါး ေငြသားအနည္းငယ္ႏွင့္ အစိုေပါင္တိုင္းစက္ တန္ဖိုး (၄၀၀၀၀)နီးပါး ပစၥည္းတစ္ခု တို႔ကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရပါတယ္။

တန္ဖိုးေငြ (၃၅၀၀၀၀)နီးပါး ေငြသားအနည္းငယ္ႏွင့္ အစိုေပါင္တိုင္းစက္ တန္ဖိုး (၄၀၀၀၀)နီးပါး ပစၥည္းတစ္ခု တို႔ကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရပါတယ္။

Credit-Wai Lin Htun