လြန္ ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ႀကီး ရတနာပုံေစ်းသစ္ႀကီး မီးေလာင္ခဲ့တယ္။ ေစ်းႀကီးတစ္ခုလုံး မီးပုံရႈိ႕တဲ့အလားပါပဲ။ အားလုံးထိုင္ၾကည့္ေနရတယ္။ အဲ့ေရွ႕ကေနထိုင္ၾကည့္ ဟာ ဟာ နဲ႔ ႏွေျမာေနမိတယ္။ ခုေခတ္လို႔ ေဖ့စဘြတ္ ေခတ္မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့။

ေစ်း ကို ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ပဲ ပိတ္ၿငိမ္းေနလို႔ အေျခအေနပိုးဆိုးခဲ့တယ္။ မဆုံးရႈံးသင့္ပဲ ပိုဆုံးရႈံးခဲ့ရတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖိုးအရမ္းမ်ားခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕နလန္ျပန္မထူႏိုင္ပဲ ဘဝေတြပါပ်က္ခဲ့ရတယ္။ ေစ်းႀကီးတစ္ခုလုံးျပန္ဖ်က္ၿပီး အသစ္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။

အသစ္ေဆာက္တဲ့ေစ်းသစ္ႀကီးမွာ မီးေဘးလုံၿခဳံေရးစနစ္ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းကအစ ဘယ္လိုအဆင့္ျမင့္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္ လို႔ ဖတ္ခဲ့ရဘူးတယ္။ ခု ၁၂ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ ျပန္ေလာင္ျပန္ၿပီ။ level 5 ထိအဆင့္သတ္မွတ္ၿငိမ္းေနရတယ္။ ခုထိမၿငိမ္းေသးဘူး။

ေဆာက္တုန္းက တပ္ဆင္ထားတဲ့ မီးေဘးလုံၿခဳံေရးစနစ္ေတြက ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။ ေအာ္တိုမီးၿငိမ္းသတ္စနစ္ေတြကေရာ အလုပ္မလုပ္ဘူးလား။ ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီက အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းပိုင္းေတြ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ အဆင့္မီ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္ခဲ့မႈရွိမရွိ ခုေနာက္ပ္ုင္း ထပ္တိုးျပင္ဆင္မႈေတြက မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔လိုမလား။

၂၀၀၈ တုန္းက ေလာင္ခဲ့တုန္းကလည္း ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ၿပီးခဲ့တယ္။ မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္ခဲ့တာလည္း ဘာေၾကာင့္မွန္းခုထိမေပၚဘူး။

ခု ေလာင္တာကေရာ… မေတာ္တဆျဖစ္တာ။ ကံကိုပဲပုံခ်ၾကမလား။ ဒီတစ္ခါလည္း က်ဳပ္တို႔မႏၲေလး အထိထပ္နာခဲ့ျပန္ၿပီ။ ၂၀၁၆ ကေလာင္ခဲ့တဲ့ မဂၤလာေစ်းမီးက ခုထိ မီးေလာင္ကြင္းျပင္ပဲရွိေသးတယ္။ ခု ရတနာပုံေစ်းက ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ေလာင္ျပန္ၿပီဆိုေတာ့ . . .

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးက ဦးက်ားႀကီးမီးကစၿပီး မီးေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလဲထိုးခံခဲ့ရတယ္။ မီးအျမန္ဆုံးၿငိမ္းပါေစ။ လူေတြမထိခိုက္ပါေစနဲ႔။ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖိုးအနည္းဆုံးျဖစ္ပါေစ…

ေက်ာ္ႀကီး(MDY)

Photo by Ko Ba Oo and Wana Kyaw