ရွ မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိုင္းရယ္-လားရွိုး လမ္းေဘး၌ စြန႔္ပစ္ထားသည့္ငုံးဥမ်ားမွ ငုံးအမ်ားအျပားအေကာင္ေပါက္လာကာ ကားလမ္းေပၚသို႔ ငုံးေပါက္ ေလးမ်ားတက္လာသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖစ္သည္။

အ ဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင္ကို Kon Khay KeHsi အမည္ျဖင့္ Facebook အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ည ၆း၅၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္တို ၃ ခုႏွင့္အတူတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “မိုင္းရယ္~လားရွိုးလမ္းမွာ စြန႔္ပစ္ထားတဲ့ ငုံးဥေတြကေန ငုံးအေကာင္ေပါက္ကေလးမ်ား အမ်ားျပားဥေပါက္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေရးသားထားသည္

ယ ခုစြန႔္ပစ္ထားသည့္ ငုံးဥမ်ားကို မည္သူက စြန႔္ပစ္ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုမူ အတည္ျပဳနိုင္ျခင္း မရွိေပ။

မၾကာေသးခင္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲႏွင့္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ ငံႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအၾကားကုန္သြယ္ေနသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထိခိုက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ဖရဲသီးမ်ားအမွည့္လြန္သြားျခင္း ငါးရွဉ့္မ်ား ပုပ္ သိုးကုန္၍ လမ္းေဘးတြင္ စြန႔္ပစ္ထားသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ားလည္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ခဲ့ဖူးသည္။

Kon Khay KeHsi

Video ဖိုင္ကိုေအာက္ဆံုးတြင္ၾကည့္ရန္