ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အျမတ္တႏိုးကိုင္တြယ္ သုံးစြဲလိုၾကသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အဆိုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴတစ္ေထာင္တန္ ပုံစံသစ္ကို လြတ္လပ္ေရးေန႔ အမွတ္တရအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ကို ဘဏ္မ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွစ၍ ျဖန႔္ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴထုတ္ေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးစီမံ ခန႔္ခြဲမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္-

ေမး။ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံပါ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအမ်ိဳး အစား ပုံစံသစ္ကို ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ေဝတယ္ဆိုတာအရင္ဆုံးသိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိ ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲေနတဲ့ေငြစကၠဴ ေတြကို ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး၊ ေလးစားခ်စ္ခင္တန္ဖိုးထားရတဲ့ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ေငြစကၠဴေတြ ကို အျမတ္တႏိုး ကိုင္တြယ္သုံးစြဲလိုတဲ့စိတ္ ဆႏၵေတြ လိုလားျပင္းျပမႈရွိေနၾကပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ေရွ႕အနာဂတ္ ကာလမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝဖို႔ရွိလာမယ့္ ေငြစကၠဴေတြေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံေတြနဲ႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝဖို႔အတြက္လည္း အဆိုျပဳေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ေတြ ထုတ္ေဝရာမွာ ေငြစကၠဴအရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔၊ အတုအပ ျပဳလုပ္ျခင္းကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ လုံၿခဳံေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနေတြအရလည္း လိုအပ္ သလို ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ လိုလား ခ်က္နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ နဲ႔ ၆၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပည္သူေတြက တန္ဖိုးထားရတဲ့၊ ေလးစားရတဲ့ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ လုံၿခဳံေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)မွာ ဂုဏ္ျပဳထုတ္ေဝရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ေငြစကၠဴသစ္ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္နဲ႔ လကၡဏာေတြကိုလည္း ေျပာျပ ေပးပါ။

ေျဖ။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံ ပါ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ကို စတင္ ထုတ္ေဝပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ရဲ႕ ေပၚလြင္တဲ့ အေရာင္က အျပာေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာ စာဘက္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အမ်ိဳးသားဝတ္စုံနဲ႔ ေခါင္းေပါင္း႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေက်ာဘက္မွာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦပုံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားပါတယ္။

အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ အလ်ား ၁၅၀ မီလီမီတာနဲ႔ အနံ ၇၀ မီလီမီတာ ရွိပါတယ္။ လုံ ၿခဳံေရး ႀကိဳးကို တစ္ဝက္ဖုံး၊ တစ္ဝက္ေပၚ ေဒါင္ လိုက္ျမႇဳပ္ထားၿပီးေတာ့ Colour Shift ေရာင္ေျပးနည္းပညာေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အတြက္ ေငြစကၠဴလႈပ္ရွားမႈရႈေထာင့္တိုင္းမွာ ေ႐ႊေရာင္ကေန အစိမ္းေရာင္ကို ထူးျခားစြာ ႐ုပ္လုံးႂကြ အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ပါတယ္။

အလင္းေရာင္မွာ ေထာင္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ေငြစကၠဴမ်က္ႏွာစာဘက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံရဲ႕ လက္ဝဲဘက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံ ေရစာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေငြစကၠဴ ေဆးသား႐ိုက္ ႏွိပ္ရာမွာ ေဖာင္းႂကြပုံႏွိပ္နည္းစနစ္နဲ႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထားတဲ့အတြက္ ေငြစကၠဴတန္ဖိုး အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အမွတ္အသားေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ စတဲ့ေနရာေတြဟာ ပီျပင္ထင္ရွားတဲ့ အျပင္ လက္နဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၾကမ္းတမ္းမႈရွိတာကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြစကၠဴနံပါတ္ကို ျမန္မာအကၡရာ ျမန္မာဂဏန္းနဲ႔ အလ်ားလိုက္၊ အဂၤလိပ္ အကၡရာ အဂၤလိပ္ဂဏန္းနဲ႔ ေဒါင္လိုက္႐ိုက္ႏွိပ္ ထားပါတယ္။ ေငြစကၠဴရဲ႕ မ်က္ႏွာစာဘက္ရွိဘယ္၊ ညာ အစြန္းေတြမွာ အျမင္အာ႐ုံအားနည္းသူ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူေတြအတြက္ လက္နဲ႔စမ္းသပ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အာ႐ုံခံသိရွိႏိုင္တဲ့ ေဖာင္းႂကြ လိုင္းတိုမ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ ၁၁ ေၾကာင္းစီ ႐ိုက္ ႏွိပ္ထားပါတယ္။

ေငြစကၠဴမ်က္ႏွာစာရဲ႕ လက္ယာဘက္ က ျမန္မာစာသားတစ္ေထာင္က်ပ္ နံေဘးက ခဲေရာင္ဧရိယာကို ၄၅ ဒီဂရီခန႔္ေလာက္ ေစာင္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာလုံး “CBM” ကို Latent Images စာလုံးေတြ ေရာ ျမႇဳပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ တယ္။ ေငြစကၠဴရဲ႕ ေက်ာဘက္ခါးလယ္မွာ ေ႐ႊေရာင္ကႏုတ္ကြက္ကို ေဒါင္လိုက္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတာကို တိမ္းေစာင္းၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေမး။ ပုံစံသစ္မွာ အဆင့္ျမႇင့္ထားတဲ့ ေငြစကၠဴလုံၿခဳံေရး အမွတ္အသား ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာျပ ေပးပါ။

ေျဖ။ အေဟာင္း တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴရဲ႕ လုံၿခဳံေရး ႀကိဳး ေငြေရာင္အမွ်င္ေသးေနရာမွာ ႀကိဳးအႀကီး ေ႐ႊေရာင္ ေရာင္ေျပးနဲ႔၊ ၿပီးေတာ့ တိမ္းေစာင္း ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိမ္းေရာင္ကို႐ုပ္လုံးႂကြ အေရာင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ လုံၿခဳံေရးႀကိဳး ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြစကၠဴ ေပၚ မွာ Micro Print စာလုံးငယ္ေတြ မ်ားစြာ ထည့္ထားပါတယ္။ မွန္ဘီလူး ဒါမွမဟုတ္ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ အနီးကပ္ဆြဲ႐ိုက္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပတ္သားစြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ တယ္။ ေငြစကၠဴေက်ာဘက္မွာ တည့္တည့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ နည္း နည္းတိမ္းေစာင္းၾကည့္ရင္ ေ႐ႊေရာင္ ကႏုတ္ကြက္ကို ခါးလယ္မွာ ေဒါင္လိုက္ ႐ိုက္ထားတာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေမး။ တစ္ေသာင္းတန္နဲ႔ တစ္ေထာင္တန္က ဆင္တူတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကတာ ရွိပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေငြစကၠဴထပ္ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ကိုလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ။ အခုသုံးစြဲေနတဲ့ တစ္ေသာင္း က်ပ္တန္နဲ႔ အေရာင္က ဆင္တူ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ လုံၿခဳံ ေရးအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လုံၿခဳံေရးႀကိဳး အေရာင္ေတြက ကြာျခားပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေငြစကၠဴ ပုံစံသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထုတ္ေဝသြားဖို႔ ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္သူ အားလုံး သုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ တစ္ေထာင္က်ပ္ တန္ကေန စတင္ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ တန္ဖိုးတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေဝသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ေငြစကၠဴသစ္ ထုတ္ေဝတဲ့ အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္မွာကို ျပည္သူေတြက စိုးရိမ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ ႏိုင္မလား၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မလား ဆိုတာကိုလည္း ေျဖၾကားေပးေစလိုပါ တယ္။

ေျဖ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္တြင္း ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရရွိေစဖို႔နဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ေငြေၾကးမူဝါဒ ထဲမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဘ႑ာ ႏွစ္အလိုက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို ဘဏ္ ေတြမွာရွိေနတဲ့ လက္က်န္အေျခအေန၊ ဗဟိုဘဏ္မွာရွိေနတဲ့ လက္က်န္အေျခအေန၊ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴေတြဖ်က္ဆီးတဲ့ အေျခ အေန၊ ျပည္သူေတြ အတြင္းမွာ ေရာက္ရွိလည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးအေျခအေနေတြကို အေျခခံၿပီး ေတာ့ ေငြေၾကးမူဝါဒ မူေဘာင္အတြင္းကေန ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ ပါတယ္။

ဒီေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ ေဘာင္အတြင္း ကပဲ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးအစားေတြကို လိုအပ္ သလို ခ်ိန္ဆၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ အတြင္းမွာပဲ ခ်ိန္ဆေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အတြက္ ဒီတစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပုံစံ သစ္ ထုတ္ေဝမႈေၾကာင့္ေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ျပည္သူေတြကို အသိေပးလိုပါတယ္။

ေမး။ ။အရင္ ေငြစကၠဴေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပပါရွိတာရွိတယ္။ အခုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု စာသားမပါေတာ့တာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုတာကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးအစားပုံစံသစ္ ေတြ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝၾကရာမွာ ဥပေဒအရ ေငြစကၠဴကို႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ ရွိတဲ့ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ကို ေငြစကၠဴ ေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ခ်ိန္ကေန ၁၉၅၂ ခုႏွစ္အထိ ဗမာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေတာ့ ေငြစကၠဴအေပၚမွာ “ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရ”၊ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ”ဆိုၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္”၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ အထိ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႔ ဘဏ္”၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္”၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ဒီေန႔အထိ “ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္” တို႔ဟာ ေငြစကၠဴေတြကို ဥပေဒအရ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ရွိတဲ့ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဟာ ဥပေဒအရ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ရွိတဲ့ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအသစ္မွာလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္လို႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပမွာ ေျပာဆို ေဖာ္ျပေနၾက တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ စာလုံးကိုျဖဳတ္ထား တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကိုဆိုသည္လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားပါတယ္။

ေမး။ ေငြစကၠဴသစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြကိုအသိေပးေျပာ ၾကားလိုတာရွိရင္လည္း ေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သစ္လြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေငြစကၠဴေတြ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေငြစကၠဴေတြ ပ်က္စီးေစမယ့္ ေခါက္ျခင္း၊ ခ်ိဳးျခင္း၊ လိပ္ျခင္း၊ လုံးေျချခင္းေတြ မျပဳလုပ္ဖို႔၊ ဆီစြန္းညစ္ေပျခင္း၊ ညစ္ပတ္စြန္းေပျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔နဲ႔ ေငြစကၠဴအျပန႔္ အတိုင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲေပး ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ ေဟာင္းႏြမ္း ညစ္ေပေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကို ဗဟိုဘဏ္ကို အပ္ႏွံလဲလွယ္ဖို႔ ဘဏ္ေတြအားလုံးကို ၫႊန္ၾကားထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ေပ စုတ္ၿပဲ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြရွိရင္လည္း နီးစပ္တဲ့ ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံလဲလွယ္ၿပီး သစ္လြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေငြစကၠဴေတြကို ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။