အမိ်ဳး မ်ိဳးအေၾကာင္​း​ေၾကာင္​့ေသြးတိုးေနႀကသည္။ ေသြးတိုးရွိသူတို႔ ေသြးတိုးအျမစ္ျပတ္ေစရန္ေဆးရြက္သည္ကား ႀသဇာရြက္ျဖစ္ေျကာင္းဘိုးေတာ္သိန္းေျပာဖူးသည္။

“ေသြးတိုး….အရိပ္အေယာင္ျမင္တာနဲ႕ၾသဇာရြက္ကိုဘုရားေဆး တရားေဆး သံဃာေဆးအျဖစ္နဲ႕ေန႔တိုင္းဝါးစားတာပဲ” ေဆးဆိုေတာ့ …သႀကားလံုးလိုေတာ့ဘယ္ခ်ိဳမလဲငါေျပာသလိုသာလုပ္ေသြးတိုးတယ္ဆိုတာမႀကားေစရပါဘူးကြာ”

နကၡတၱေရာင္ျခည္

ေန႕စဥ္အရက္ေသာက္ အလုပ္အလုပ္ပင္ပန္းျခင္း္ေႀကာင့္အအိပ္အစားပ်က္သူ “မူးတယ္မူးတယ္”ဆိုကာလွဲသြား၏။ အေႀကာင္းက….ေသြးတိုးျခင္းျဖစ္သည္။ေသြးတိုးက်ေဆးမရွိ အေရးေပၚ …အသက္ကယ္လိုက္သည္က ႀသဇာရြက္ျဖစ္သည္ဆိုသည္။

အရြက္၄-၅ရြက္ခူးျပီး ဝါးေစ၍ေရေအးျဖင့္တိုက္လိုက္ျခင္းသာ။အမွန္ပင္ …သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ႔သည္။ ထိုေဆးရြက္က…ႀသဇာရြက္သာျဖစ္သည္။ႀသဇာ၃ရြက္ မွန္မွန္စားပါကေသြးတိုးေစျခင္းအရွင္းကင္းပါေၾကာင္းသိမီသမွ်။

စာကိုး။ နကၡတၱေရာင္ျခည္ အမွတ္၃၆၈ ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ႀသဇာရြက္

ရဲမ်ိဳးသူ (ေဗာဓိၿမိဳင္) ျမန္မာ့ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

ေနာက္တစ္နည္း

ေသြးတိုးေရာဂါ လံုးဝေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ရည္ကမ႓ာ့လူသားအားလံုးကို ေသြးတိုးေရာဂါ လံုးဝ လံုးဝ ေပ်ာက္ကင္းေစတာ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ရည္ပါ။

လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး လူသားအားလံုးအတြက္ ဒုကၡေပးေလ့ရိွတဲ့ ေသြးတိုးေရာဂါကို စိန္ေခၚ ကုသေပးလိုက္ေသာ ေဆးနည္းေလးကေတာ့ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ရည္ပါ။

ေန႔စဥ္ ေျပာင္းဖူး၂ ဖူးကို ေရသံုးခြက္တစ္ခြက္တင္ ႀကိဳခ်က္ေသာက္ေပးပါ။

ေသြးတိုးေရာဂါ လံုးဝေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ေရာဂါပိုင္႐ွင္ ကၽြန္ေတာ့္ဖြားေအ ေဒၚသိန္းလိႈင္ ကိုလည္း ဆုေတာင္းေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ဖြားေအ ေျပာခဲ့ေသာ ေဆးနည္းေလးပါ။

Kyawkyaw Kyawkyaw