ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ေငြျဖည့္ ကဒ္တိုင္​းရဲ႕ ေဘး ဘားကုတ္ ေအာက္တြင္ နံပါတ္မ်ား ပါ ပါသည္ ၊

ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ဘားကုတ္ရဲ႕ ေအာက္ 160….ႏွင့္ စေသာ နံပါတ္ကိုဖတ္ျပၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Call Center မ်ား သို႔ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါတယ္ 👍

Sim ကဒ္​ 3ခု႔ရဲ႕

Call Center ph နံပါတ္​မ်ားးး

mpt 106

tel 979

oo 234 တို႔ျဖစ္​ၾကပါတယ္​ ၊

( ​ေကာ္​ပီပဲကူးကူး ျပန္​ပဲရွယ္​ရွယ္​ နႈတ္​နက္​ပဲ​ေျပာ​ေျပာနွစ္​သက္​သလို လုပ္​ၿပီး ျပန္​လည္​​ေဝမ်ွျခင္​းျဖင္​့ ဖုန္​းသံုးစြဲသူအ

ျခင္​းျခင္​း အသိ​ေပးၾကပါ 📡 )
~ ကိုဝင္​းထိုက္​

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္​့မျပစ္​ၾကပါနက္​ ၊ျပန္​သံုးလို႔ရတဲ့နည္​းလမ္​း​ေလး အသိ​ေပးပါရ​ေစ👇

ေငြျဖည့္ ကဒ္တိုင္​းရဲ႕ ေဘး ဘားကုတ္ ေအာက္တြင္ နံပါတ္မ်ား ပါ ပါသည္ ၊

ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ဘားကုတ္ရဲ႕ ေအာက္ 160….ႏွင့္ စေသာ နံပါတ္ကိုဖတ္ျပၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Call Center မ်ား သို႔ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါတယ္ 👍
Sim ကဒ္​ 3ခု႔ရဲ႕

Call Center ph နံပါတ္​မ်ားးး

mpt 106

tel 979

oo 234 တို႔ျဖစ္​ၾကပါတယ္​ ၊
( ​ေကာ္​ပီပဲကူးကူး ျပန္​ပဲရွယ္​ရွယ္​ နႈတ္​နက္​ပဲ​ေျပာ​ေျပာနွစ္​သက္​သလို လုပ္​ၿပီး ျပန္​လည္​​ေဝမ်ွျခင္​းျဖင္​့ ဖုန္​းသံုးစြဲသူအ

ျခင္​းျခင္​း အသိ​ေပးၾကပါ 📡 )
~ ကိုဝင္​းထိုက္​